24.1.2019

Vem främjar jämlika inlärningsmöjligheter?

Verkkouutinen

Cygnaeus-prisetUtbildningsstyrelsen efterlyser exempel på förtjänstfullt arbete för att främja jämlika och likvärdiga inlärningsmöjligheter. Vi tar emot förslag till mottagare av Cygnaeus-priset 2019 fram till den 1 mars. Priset är en Cygnaeus-medalj som formgivits av Essi Renvall och den tilldelas en person, ett samfund eller ett projekt som arbetar med formellt, informellt eller icke-formellt lärande. Priset delas ut på Kommunmarknaden i september 2019.

Utbildningsstyrelsens vision är att alla ska kunna nå sin fulla potential. I valet av årets pristagare betonas åtgärder som strävar efter att bryta utvecklingen mot ojämlikhet och öka jämlikheten inom utbildningen och internationaliseringen. Årets pristagare väljs av universitetslektor i sociologi Mari Käyhkö vid Östra Finlands universitet och jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara.

Nominera en kandidat senast 1.3.2019 med webbformuläret: https://link.webropolsurveys.com/S/F3DC48210D0A082F. Beskriv kort kandidatens verksamhet och motivera hur verksamheten främjar jämlika inlärningsmöjligheter.

Skolstyrelsen instiftade Cygnaeus-priset år 1981 till minnet av den finländska läropliktsskolans fader Uno Cygnaeus (1810–1888). Sedan 1991 har Utbildningsstyrelsen, som grundades istället för skolstyrelsen, delat ut priset så gott som varje år.

Ytterligare information:

Kati Costiander, tfn 029 533 1526
Kati Inkinen, tfn 029 533 8508
Päivi Kamppi, tfn 029 533 5512, paivi.kamppi(at)karvi.fi
Katri Kuukka, tfn 029 533 1445
Irmeli Myllymäki, tfn. 046 921 4443, irmeli.myllymaki(at)kuntaliitto.fi
Timo Repo, tfn 029 533 1183
Anne Siltala, tfn 029 533 8541

Utbildningsstyrelsens e-postadresser har formen fornamn.efternamn(at)oph.fi

Utbildningsstyrelsen efterlyser exempel på förtjänstfullt arbete för att främja jämlika och likvärdiga inlärningsmöjligheter. Vi tar emot förslag till mottagare av Cygnaeus-priset 2019 fram till den 1 mars.

 

FacebookTwitterYouTube