23.1.2019

Vi ses på Educa – med lärandet som passion!

Webbnyhet

Utbildningsstyrelsen är med på Educamässan i Mässcentret 25–26.1. Kom och träffa våra sakkunniga vid våra montrar, delta i våra program och ge respons på betaversionen av vår nya webbplats.

Utbildningsstyrelsen har två montrar som ligger nära varandra, huvudmontern (6h50) och den svenska montern i Hörnan (6p49).

Vid våra montrar kan du diskutera med sakkunniga inom småbarnspedagogik, allmänbildande- och yrkesutbildning om aktuella teman inom utbildning. Du kan också bekanta dig med våra läromaterial och få information om skolornas internationaliseringsmöjligheter inom programmen Erasmus+ och Nordplus.

Vi håller som bäst på att bygga upp en ny webbplats för Utbildningsstyrelsen. Vid våra montrar kan du bekanta dig med betaversionen och ge respons på den. Betaversionen utvecklas hela tiden och responsen hjälper oss att förbättra tjänsten. Betaversionen och de gamla Oph.fi, Edu.fi och Cimo.fi-tjänsterna kommer att fungera parallellt fram till sommaren.

Educamässan är öppen fredag 25.1.2019 kl. 10–18 och lördag 26.1.2019 kl. 10–17.

Program på Hörnans scen

När krisen drabbar skolan, fredag kl. 11–11.30

Vad krävs av ledarskapet i en skola när en oväntad kris drabbar skolsamfundet? Vilka redskap har vi att tillsammans i kollegiet och med eleverna hantera det oväntade och vad behöver utvecklas? Rektor Niklas Wahlström, Gymnasiet Grankulla samskola, t.f. rektor Diane-Christine Blusi, Vasa övningsskolas gymnasium och Åse Fagerlund, FD, neuropsykolog och psykoterapeut, seniorforskare på Folkhälsans Forskningscentrum, diskuterar tillsammans med undervisningsråden Maj-Len Engelholm och Christine Söderek, Utbildningsstyrelsen.

När läsningen dalar, dalar också välfärden, lördag kl. 14–14.30

”En svag läskunnighet påverkar i längden vår välfärd”, säger författare Juha Itkonen, ordförande för Läskunnighetsforumet. Forskning visar att läslusten och läskunnigheten sjunkit drastiskt i vårt land. Alla barn har rätt att bli goda läsare så hur kan vi vända trenden? Juha Itkonen, klasslärare Sonja Djupsjöbacka, Hoplaxskolan, och Mikael Eriksson, rektor för Kyrkslätts gymnasium, diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen.

Övrigt program i det svenskspråkiga krvarteret Hörnan

Program på finska vid monter 6h50

Fredag

 • kl. 10 –13, Beta.oph.fi-testaus
 • kl. 11 –12, Oppijan työkalu osaamisen kartoittamiseen
 • kl. 12 –13, eHoks -palvelun esittelyä
 • kl. 13 –14, Mikä varhaiskasvatuksen tietovaranto?
 • kl. 15 –17, Tutkija tavattavissa -virtuaalivierailupalvelu

Lördag

 • kl. 10 –11, Oppijan työkalu osaamisen kartoittamiseen
 • kl. 11 –12, Mikä varhaiskasvatuksen tietovaranto?
 • kl. 13 –14, eHoks -palvelun esittelyä
 • kl. 15 –17, Tutkija tavattavissa -virtuaalivierailupalvelu

Utbildningsstyrelsens och Valteris gemensamma Rådgivningstjänster om stöd för lärande svarar på frågor båda dagarna kl. 12-13 vid Valteris monter 6d70.

Våra talturer i mässprogrammet

Fredag kl. 10.30 –11, tulevaisuuden luokkahuone

 • #Uusiamis-palkintojen jako

Fredag kl. 10.30–11.45 Tila 103

 • Dialogilla luottamusta ja yhteistä ymmärrystä
 • Hankkeista kokeiluiksi – OPH:n kokeiluohjelma esittelyssä
 • LOPS-prosessin viimeisimpiä kuulumisia

Fredag kl. 12.45–13.30, Tila 201

 • Miten maailman parhaat opettajat voisivat osallistua globaalin oppimisen kriisin ratkaisemiseen?
 • Minkälaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa?

Fredag kl. 14.15–16, Taito-lava

 • #paraskoulu – peruskoulun kehittämisen tavoitteet ja toimet
 • Havaintoja oppimisen systeemisestä johtamisesta
 • Ratkaisuja opetusjärjestelyihin sisäilmatilanteissa

Lördag kl. 11.45 –12.30, Tila 203

 • Move! 2018

Lördag kl. 12.45–13.30, Tila 103

 • Kaksivuotinen esiopetus – mitä se edellyttää?
 • Kaikille kieliä keväästä 2020 – ajankohtaista A1-kielen ops-muutostyöstä

Mer information

Utbildningsstyrelsen är med på Educamässan i Mässcentret 25–26.1. Kom och träffa våra sakkunniga vid våra montrar, delta i våra program och ge respons på betaversionen av vår nya webbplats.

 

FacebookTwitterYouTube