13.10.2017

Yrkesutbildningsreformen – vi gör den tillsammans!

”Tillsammans!” Mottot för Finlands hundraårsjubileum sammanfattade väl stämningen också på seminariet ”Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis” i Helsingfors. Evenemanget ordnades i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverket i Helsingfors onsdagen den 4 oktober på yrkeshögskolan Arcada. Seminariet ingick i en turné som erbjuder stöd och instruktioner för genomförandet av reformen.


Yrkesutbildningsreformen som startar i januari 2018 är en historiskt sett omfattande reform som kopplar yrkesutbildningen närmare samman med arbetslivet. Reformen lyfter fram såväl studerandens som arbetslivets nya behov inom yrkesutbildningen. Därför anser rektor Sami Tikkanen, direktör för Kotka-Fredrikshamn regions utbildningssamkommun, att reformen är bra. ”Vi har redan tidigare haft fokus på de studerande, men reformen ger ännu bättre möjligheter till det eftersom också systemet nu kommer att stödja det.” I de banorna tänker även Maija Pihkola, Merja Immonen-Joensuu, Leena Piha och Milla-Miia Luosujärvi från Hyria som deltog i utbildningen: ”Reformen har rätt utgångspunkt. Detta är ett obligatoriskt steg mot kundorientering. Nu ligger fokus på studeranden – så har det varit tidigare också, men i mindre omfattning.”


Tikkanen poängterade att det är viktigt att läroanstalterna uppdaterar sina egna processer i reformen. Som stöd för utbildningsanordnarna behövs nu anvisningar, och lärare och chefer måste få utbildning i individualisering för ny inlärningspraxis som sker på arbetsplatserna. Anni Miettunen, direktör för yrkesutbildningen vid Utbildningsstyrelsen, bekräftade att det ska komma anvisningar och verktyg. ”Reformen beaktar behovet av att utveckla såväl unga som vuxna studerandes och även personalens kompetens på arbetsplatserna”, sade Miettunen.


Vuxenutbildning och olika inlärningslösningar är allt viktigare


Sanni Grahn-Laasonen som talade på seminariet konstaterade att det blir allt viktigare att utbilda vuxna i ett arbetsliv som genomgår förändringar. Därför slopas i reformen uppdelningen mellan studier för unga och vuxna. Inom yrkesutbildningen behövs även förmågan att beakta olika sätt att lära sig. Individuella lösningar ökar i och med reformen, och detta öppnar nya vägar. Till exempel erbjuder lärande på arbetsplatsen utmärkta möjligheter för dem som lär sig bäst i praktiken.


Reformen ska också säkerställa att det är genuint möjligt för alla studerande att uppnå sina mål. Genom individuella studievägar blir det möjligt att erbjuda studeranden precis det stöd som han eller hon behöver. ”Det centrala är att när en ung studerande behöver stöd så erbjuds det också, och att ungdomar inte lämnas ensamma att klara sig alldeles för självständigt, om de inte har förutsättningarna för det”, sade Grahn-Laasonen.


Utbildningen ska bättre motsvara arbetslivets behov


Yrkesutbildningsreformen skapar en ram för att skaffa den kompetens som betjänar näringslivet och som behövs i arbetslivet. ”Ett mer flexibelt system betyder ur utbildningsanordnarens perspektiv att vi kan förutse och inrikta utbildningsutbudet allt bättre”, konstaterar Sami Tikkanen. Det behövs mer kommunikation och växelverkan för att få arbetsgivarna medvetna om vad som görs i den nya yrkesutbildningen samt för att inkludera arbetslivet i en större omfattning. Direktör Veli-Matti Lamppu från Företagarna i Finland konstaterade att yrkesutbildningsreformen är mycket viktig för näringslivet. ”Flexibilitet ger möjligheter, då man individuellt kan välja olika studieinnehåll som ger sådan kompetens som både studeranden själv och arbetsplatsen behöver.”


Lärarskap i förändring – stöd för att stärka kompetens


Representanterna för Hyria är eniga om att det behövs stöd, gemensam vilja och överenskommelser om hur lärande på arbetsplatsen och individualisering kopplas till lärarens arbetsbeskrivning. En förändring av lärarskapet kräver att man jobbar mycket med sin inställning, då ansvaret för studeranden ökar – läraren ska vara flexiblare och svara allt mer på arbetslivets utmaningar. Även minister Sanni Grahn-Laasonen konstaterade att lärarnas kompetens fortfarande måste förstärkas för att reformen ska kunna genomföras. Regeringen har redan beviljat över 4,5 miljoner euro till projektet Parasta osaamista som stöder förnyandet av lärarnas och handledarnas kompetens inom yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen svarar för projektet.


Dessutom har regeringen beviljat 30 miljoner euro för ett stödprogram som stöder genomförandet av reformen under 2018–2019.

Gemenskap bland studerande förebygger marginalisering


På eftermiddagen diskuterades reformens centrala teman i workshoppar. I workshoppen Yhteisöllisyydestä tukea (Stöd av gemenskap) konstaterade Juuso Luomala, huvudsekreterare för OSKU ry, att elevkårsverksamhet är en resurs som läroanstalterna gör klokt i att utnyttja för att höra studerandena också under reformen. Elevkåren kan lyfta fram fördelar och nackdelar med reformen ur studerandenas perspektiv. Jasmina Khabbal, ordförande för Sakki ry, påminde att gemenskap lyfts fram i reformen, eftersom även om individuella studier passar för många så passar inte ensamma studier någon. ”Gemenskap bland studerande måste få stöd, eftersom det även förebygger marginalisering”, sade Khabbal.


Det inkluderande arbetssättet fortsätter vid genomförandet av reformen

Beredningen av reformen genomfördes ur ministeriets perspektiv på ett nytt sätt, öppet och inkluderande, dvs. genom att man inbjöd aktörer inom yrkesutbildningen till workshoppar och diskussioner om utvecklingen av utbildningen. ”Vi vill fortsätta med det kommunicerande sättet att arbeta nu när vi ska börja genomföra reformen”, sade Grahn-Laasonen. ”Förändringen är stor, och kräver mycket av alla som deltar i yrkesutbildningen. Reformen kräver samarbete av oss alla – tillsammans garanterar vi att den lyckas!”

”Tillsammans!” Mottot för Finlands hundraårsjubileum sammanfattade väl stämningen också på seminariet ”Yrkesutbildningsreformen – en ny verksamhetspraxis” i Helsingfors. Evenemanget ordnades i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och regionförvaltningsverket i Helsingfors onsdagen den 4 oktober på yrkeshögskolan Arcada. Seminariet ingick i en turné som erbjuder stöd och instruktioner för genomförandet av reformen.

 

FacebookTwitterYouTube