AmKesu

Koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma

AmKesu on ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma vuosille 2013–2016.

Alueellisen kehittämissuunnitelman tavoitteena on auttaa koulutuksen järjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa. Suunnitelmat tehdään yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja aluehallinnon kanssa ja näin pyritään lisäämään koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vaikuttaa kansalliseen koulutuspolitiikkaan.

Suunnitelmassa koulutuksen järjestäjä tarkastelee toimintaansa neljän näkökulman kautta

  • johtaminen
  • opiskelijoiden oppiminen
  • opetushenkilöstön osaaminen
  • kestävä hyvinvointi

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma voidaan tehdä Opetushallituksen laatiman teemarungon mukaisesti tai vapaamuotoisesti.

 

Tutustu suunnitelmiin ja julkaise omasi

Suunnitelmat ja strategiat -palvelun AmKesu-sivuilla koulutuksen järjestäjän edustaja voi jakaa kehittämissuunnitelmansa muiden tutustuttavaksi. Julkaistuihin suunnitelmiin voi tutustua selaamalla sivuilla olevaa listaa sekä etsimällä hakusanoilla (esimerkiksi kunnan nimellä).

Uusimmat AmKesut