Yrkesexamina och specialyrkesexamina

De examensgrunder som är i kraft är här ordnade enligt examensstrukturen. Examensgrunderna har förut skickats till alla utbildningsanordnare och intressentgrupper. De examensgrunder som trätt i kraft efter 1.1.2015 finns endast i digitalt format.

Tilläggen till betyg över fristående examen för internationellt bruk (Certificate Supplement) (2006 - ) finns här:

Yrkesexamina
Specialyrkesexamina

De gamla Europass-tilläggen finns på Europass-sidorna >>

Det humanistiska och pedagogiska området

FRITIDSVERKSAMHET OCH UNGDOMSARBETE

Yrkesexamen

Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 1.4.2012
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för specialhandledare av barn och ungdom 1.11.2003

SPRÅKVETENSKAPER

Yrkesexamen

Yrkesexamen för kontakttolk 1.12.2006

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för rättstolk 1.8.2013

UNDERVISNING OCH FOSTRAN

Yrkesexamen

Yrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet 1.1.2011
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 1.1.2005
Yrkesexamen för skolgångsbiträde
1.8.2003

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet 1.1.2012
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen för skolgångsbiträde 1.9.2004

ÖVRIG UTBILDNING INOM DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

Yrkesexamen

Yrkesexamen för instruktör i romkultur 1.1.2011
Yrkesexamen för instruktör i romkultur 1.5.2013
Yrkesexamen för kyrkvaktmästare 1.4.2012
Yrkesexamen för kyrkvaktmästare 1.1.2006

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för instruktör i romkultur 1.1.2011

Kultur

HANTVERK OCH KONSTINDUSTRI

Yrkesexamen

Yrkesesexamen för vapensmedsgesäll 1.1.2013
Yrkesexamen för vapensmedsgesäll
1.6.1998
Yrkesexamen för förgyllare 1.8.2015
Yrkesexamen för hantverkare 1.7.2007
Yrkesexamen för glasblåsargesäll
1.10.2014
Yrkesexamen inom naturvetenskaplig konservering 15.12.2006
Yrkesexamen för restaureringsgesäll 1.1.2012
Yrkesexamen för restaureringsgesäll 1.4.2002
Yrkesexamen för sameslöjdsgesäll
Yrkesexamen för smedsgesäll 1.3.2007
Yrkesexamen inom inredningsbranschen 1.1.2014
Yrkesexamen för inredningsbranschen
1.1.2008
Yrkesexamen för instrumentbyggargesäll 1.1.2008
Yrkesexamen för tapetserare 1.1.2012
Yrkesexamen för tapetserare
1.12.2001
Yrkesexamen för silversmed
Yrkesexamen för gravör
Yrkesexamen för keramikgesäll
Yrkesexamen för stenhuggargesäll
Yrkesexamen för guldsmed
Yrkesexamen för målare 1.11.2013
Yrkesexamen för målare (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 1.2.2003
Yrkesexamen för modellbyggargesäll
Yrkesexamen inom snickeribranschen (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 15.1.2009
Yrkesexamen inom textilbranschen 1.9.2011
Yrkesexamen inom textilbranschen (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 1.4.2005
Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (gemensam med textil- och beklädnadsteknik) 1.4.2005
Yrkesexamen för båtbyggare 1.1.2015
Yrkesexamen för båtbyggare
(gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 1.12.2001

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för vapensmedsmästare 1.6.1998
Specialyrkesesexamen för vapensmedsmästare 1.1.2013
Specialyrkesexamen för silversmedsmästare
Specialyrkesexamen för gravörmästare
Specialyrkesexamen för keramikmästare
Specialyrkesexamen för stenhuggarmästare
Specialyrkesexamen för förgyllare 1.8.2015
Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare
Specialyrkesexamen för hantverkarmästare 1.5.2010
Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare
Specialyrkesexamen för glasblåsarmästare 1.10.2014
Specialyrkesexamen för målarmästare (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 17.1.2003
Specialyrkesexamen för modellbyggarmästare
Specialyrkesexamen inom snickeribranschen (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 1.1.2005
Specialyrkesexamen för restaureringsmästare 1.4.2002
Specialyrkesexamen för restaureringsmästare 1.1.2012
Specialyrkesexamen för sameslöjdsmästare
Specialyrkesexamen för smedsmästare 1.3.2007
Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen (gemensam med övrig utbildning inom teknik och kommunikation) 15.9.2008
Specialyrkesexamen för instrumentbyggarmästare 1.1.2008
Specialyrkesexamen inom textilbranschen (gemensam med textil- och beklädnadsteknik)
Specialyrkesexamen inom textilbranschen 1.12.2014
Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (gemensam med textil- och beklädnadsteknik)
Specialyrkesexamen för båtmästare (gemensam med process-, kemi- och materialteknik) 1.12.2001
Specialyrkesexamen för båtmästare 1.1.2015
Specialyrkesexamen för tapetserarmästare 1.12.2001
Specialyrkesexamen för tapetserarmästare 1.1.2012

MEDIEKULTUR OCH INFORMATIONSVETENSKAPER

Yrkesexamen

Yrkesexamen i audiovisuell kommunikation 1.1.2006
- ändring 1.1.2013
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 1.5.2006
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 1.9.2010
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 1.8.2014
Yrkesexamen i informations- och bibliotekstjänst 1.1.2016
Yrkesexamen för fotograf 1.1.2007

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen i audiovisuell kommunikation 1.1.2006
Specialyrkesexamen för fotograf 1.1.2007


TEATER OCH DANS


Yrkesexamen

Yrkesexamen inom teaterbranschen 1.7.2005
- ändring 1.11.2012

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen inom teaterbranschen 1.7.2005

MUSIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för producent inom rytmmusik 1.6.2009

Det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området

FÖRETAGSEKONOMI OCH HANDEL

Yrkesexamen

Yrkesexamen inom dokumentadministration och arkivväsen 1.8.2004
Yrkesexamen inom dokumentadministration och arkivväsen 1.9.2010
Yrkesexamen inom fastighetsförvaltning 1.4.2009
Yrkesexamen inom fastighetsförmedling 1.4.2005
Yrkesexamen inom fastighetsförmedling 1.3.2011 Ändring 15.10.2014
Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 1.3.2006
Yrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 1.1.2010
Yrkesexamen i försäljning 1.1.2006
Yrkesexamen i försäljning 1.4.2012
Yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen 1.8.2004
Yrkesexamen inom finansierings- och försäkringsbranschen 1.2.2010
Yrkesexamen inom finansbranschen 1.11.2014
Yrkesexamen för sekreterare 1.1.2006
Yrkesexamen för sekreterare 1.8.2012
Yrkesexamen i ekonomiförvaltning 1.11.2005
Yrkesexamen i ekonomiförvaltning 1.4.2012
Yrkesexamen inom tullbranschen 1.1.2010
Yrkesexamen inom utrikeshandeln 1.1.2004
Yrkesexamen inom utrikeshandeln 1.1.2013
Yrkesexamen inom informationsförmedling och logistiska tjänster 1.4.2009
Yrkesexamen för expeditionsvakt 1.1.2004
Yrkesexamen för expeditionsvakt 1.5.2011
Yrkesexamen för företagare 1.9.2007
Yrkesexamen för företagare 1.3.2013
Yrkesexamen för arbete som teamledare 1.8.2015

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen i ledarskap 1.1.2006
Specialyrkesexamen i ledarskap 1.9.2011
- ändring 1.1.2013
Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln 1.1.2005
Specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln 1.5.2014
Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 1.4.2005
Specialyrkesexamen inom marknadsföringskommunikation 1.4.2014
Specialyrkesexamen i ekonomiförvaltning
Specialyrkesexamen inom utrikeshandeln
Specialyrkesexamen för företagare
Specialyrkesexamen för informationsförmedling och logistiska tjänster
Specialyrkesexamen i företagsledning 1.3.2008
- ändring 1.3.2012
Specialyrkesexamen för företagsrådgivare 1.9.2010

Det naturvetenskapliga området

DATABEHANDLING

Yrkesexamen

Yrkesexamen i databehandling
Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 1.1.2011
- ändring 1.3.2012

Examensbenämning 1.10.2015

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen i databehandling
Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik 1.9.2011
- ändring 1.3.2012

Teknik och kommunikation

ARKITEKTUR OCH BYGGANDE

Yrkesexamen

Yrkesexamen för yrkesdykare (en del av examen utgörs av examen för lättdykare)
Yrkesexamen för ventilationsmontör 1.1.2008
Yrkesexamen för ventilationsmontör 1.8.2012
Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem 1.1.2006
Yrkesexamen för rengörare av ventilationssystem 1.8.2012
Yrkesexamen för fjärrvärmemontör 1.10.2008
Yrkesexamen för fastighetsskötare 1.6.2002
Yrkesexamen i fastighetsservice 1.8.2013
Yrkesexamen för kylmontör 1.4.2003
Yrkesexamen för kylmontör 1.9.2011
Yrkesexamen för golvläggare 1.2.2003
Yrkesexamen för värmeanläggningsinstallatör 1.1.2008
Yrkesexamen inom lantmäteribranschen 1.8.2012
Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 1.3.2007
Yrkesexamen inom markanläggningsbranschen 1.3.2013
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för rörmontör 1.5.2008
Yrkesexamen för rörmontör 1.8.2012
Yrkesexamen för byggnadsplåtslagare
Yrkesexamen i byggproduktion
Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 15.4.2006
Yrkesexamen inom branschen för byggnadsprodukter 1.9.2011
Yrkesexamen i husbyggnad 1.1.2008
Yrkesexamen i husbyggnad 1.9.2014
Yrkesexamen för teknisk isolerare
Yrkesexamen inom vattenförsörjning

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för ventilationsmontör 1.2.2003
Specialyrkesexamen för ventilationsmontör 1.9.2011
Specialyrkesexamen för fjärrvärmeövermontör
Specialyrkesexamen i fastighetsservice 1.8.2013
Specialyrkesexamen för kylmästare 1.6.2003
Specialyrkesexamen för kylmästare 1.5.2014
Specialyrkesexamen för golvmästare
Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 1.8.2007
Specialyrkesexamen inom markanläggningsbranschen 1.11.2013
Specialyrkesexamen för rörmontör 1.2.2003
Specialyrkesexamen för rörmontör 1.9.2011
Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen 1.2.1999
Specialyrkesexamen för arbetsplatschef inom byggnadsbranschen 1.8.2010
Specialyrkesexamen för byggnadsplåtslagarmästare
Specialyrkesexamen i husbyggnad 1.1.2005
Specialyrkesexamen i husbyggnad 1.4.2011

MASKIN-, METALL- OCH ENERGITEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för hissmontör 1.3.2002
Yrkesexamen för hissmontör 1.8.2013
Yrkesexamen för svetsare
Yrkesexamen inom gruvbranschen 1.1.2011
Yrkesexamen inom gruvbranschen 1.1.2016
Yrkesexamen för maskinmontör
Yrkesexamen för maskinmontör 1.1.2016
Yrkesexamen för verkstadsmekaniker 1.3.2001
Yrkesexamen för verkstadsmekaniker 1.2.2013
Yrkesexamen för skeppsbyggare. Ny examensbenämning 1.1.2016, föreskirft 59/011/2015
Yrkesexamen i plåtteknik
Yrkesexamen i metallförädling
Yrkesexamen för rörmontör inom industrin
Yrkesexamen för verktygstillverkare
Yrkesexamen för avgjutare
Yrkesexamen för framställare av gjutmodeller

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för svetsarmästare
Specialyrkesexamen för maskinmontörsmästare
Specialyrkesexamen för verkstadsmästare
Specialyrkesexamen inom skeppsbyggnadsbranschen 1.7.2013
Specialyrkesexamen för plåtarbetsmästare
Specialyrkesexamen för byggnadsplåslagarmästare
Specialyrkesexamen för verktygsmästare
Specialyrkesexamen för avgjutarmästare
Specialyrkesexamen för gjutmodellmästare

EL- OCH AUTOMATIONSTEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för automationsmontör 1.6.2013
Yrkesexamen inom elektronik- och elindustrin
Yrkesexamen för installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik
Yrkesexamen för installatör av hushållsmaskiner 1.1.2015
Yrkesexamen för elmontör 1.2.2003
Yrkesexamen för elmontör 1.1.2011
Yrkesexamen inom elindustrin 1.9.2013
Yrkesexamen för elnätsmontör 1.6.2012
Yrkesexamen för operatör vid kraftverk 1.2.2001
Yrkesexamen för operatör vid kraftverk 1.6.2012

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för automationsövermontör 1.5.2008
Specialyrkesexamen för elnätsbranschen 1.3.2011 Ny examensbenämning f.r.o.m. 1.11.2015
Specialyrkesexamen för elövermontör 1.2.2003
Specialyrkesexamen för elövermontör 1.1.2011

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för elektronikmontör
Yrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
Yrkesexamen för datormontör
Yrkesexamen för datakommunikationsmontör

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för elektronikövermontör
Specialyrkesexamen för datorövermontör
Specialyrkesexamen i datateknik och datakommunikationsteknik
Specialyrkesexamen för övermontör inom datakommunikation

GRAFISK TEKNIK OCH MEDIETEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för digital tryckare
Yrkesexamen för digital tryckare 1.1.2010
Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia
Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia 1.1.2010
Yrkesexamen för bokbindare
Yrkesexamen för tryckare
Yrkesexamen för tryckare 1.1.2010
Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia
Yrkesexamen för grafiker, tryckmedia 1.1.2010

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för faktor
Specialyrkesexamen för bokbindarmästare
Specialyrkesexamen för maskinbokbindarmästare
Specialyrkesexamen för tryckarmästare
Specialyrkesexamen för rotationsmästare
Specialyrkesexamen för ombrytningsmästare

LIVSMEDELSBRANSCHEN OCH BIOTEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för livsmedelsförädlare 1.4.2001
Yrkesexamen för livsmedelsförädlare 1.1.2014
Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 1.2.2001
Yrkesexamen inom livsmedelsindustrin 1.1.2014
Yrkesexamen för konditor 1.8.2016 föreskriftsbrev
Yrkesexamen för konditor 1.4.2008
Yrkesexamen inom bageriindustrin
Yrkesexamen för bagare
Yrkesexamen för köttförädlare 1.1.2013
Yrkesexamen i köttkontroll 1.4.2011
Yrkesexamen inom köttindustrin 1.5.2007
Yrkesexamen inom köttindustrin 1.1.2014
Yrkesexamen för mjölkförädlare 1.12.2000
Yrkesexamen för mjölkförädlare 1.2.2011
Yrkesexamen inom mejeriindustrin 1.10.2005
Yrkesexamen inom mejeriindustrin 1.4.2010

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik 1.1.2005
Specialyrkesexamen i livsmedelsteknik 1.2.2015
Specialyrkesexamen för konditormästare
Specialyrkesexamen för bagarmästare

PROCESS-, KEMI- OCH MATERIALTEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen inom kemisk industri
Yrkesexamen för korrosionsskyddsmålare
Yrkesexamen för målare 1.2.2003
Yrkesexamen för målare 1.11.2013
Yrkesexamen inom gummibranschen
Yrkesexamen i glaskeramik
Yrkesexamen inom skivbranschen
Yrkesexamen för plastmekaniker 1.7.2001
Yrkesexamen för plastmekaniker 1.1.2014
Yrkesexamen inom pappersindustrin
Yrkesexamen inom snickeribranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Yrkesexamen inom sågbranschen
Yrkesexamen för industriytbehandlare
Yrkesexamen för båtbyggare (gemensam med hantverk och konstindustri)

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen inom kemisk industri
Specialyrkesexamen för skivmästare
Specialyrkesexamen för målarmästare (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen i plastteknik 1.10.2002
Specialyrkesexamen i plastteknik 1.1.2014
Specialyrkesexamen inom pappersindustrin
Specialyrkesexamen för ytbehandlingsmästare
Specialyrkesexamen inom snickeribranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen inom snickeribranschen, ny examensbenämning 1.10.2015
Specialyrkesexamen för sågmästare
Specialyrkesexamen för båtmästare (gemensam med hantverk och konstindustri)

TEXTIL- OCH BEKLÄDNADSTEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen inom skobranschen
Yrkesexamen inom väsk- och läderbranschen
Yrkesexamen för läderberedare
Yrkesexamen inom textilbranschen
(gemensam med hantverk och konstindustri)
Yrkesexamen inom textilbranschen 1.9.2011
Yrkesexamen i textilvård
Yrkesexamen i textilvård 1.12.2014
Yrkesexamen för körsnär
Yrkesexamen inom beklädnadsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen inom skobranschen
Specialyrkesexamen för väsk- och lädermästare
Specialyrkesexamen för läderberedarmästare
Specialyrkesexamen för tvätteriteknik
Specialyrkesexamen för tvätteriteknik 1.12.2014. Ny examensbenämning 15.4.2015, föreskrift 64/011/2015
Specialyrkesexamen inom textilbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen inom textilbranschen 1.12.2014
Specialyrkesexamen för körsnärsmästare
Specialyrkesexamen inom beklädnadsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)

FORDONS- OCH TRANSPORTTEKNIK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för fordonskranförare 1.4.2009
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmekaniker 1.8.2015
Yrkesexamen inom bil- och transportbranschen 1.8.2015
Yrkesexamen för billackerare 1.8.2015
Yrkesexamen för personbilmekaniker
Yrkesexamen för bilförsäljare
Yrkesexamen för bilelmekaniker
Yrkesexamen för personbilsmekaniker
Yrkesexamen inom lasthantering
Yrkesexamen för flygfältsservice 15.4.2009
Ändring 1.5.2014
Yrkesexamen i flygplansmekanik 1.9.2014
Yrkesexamen för busschaufför 1.4.2008
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för skogsmaskinsmontör 1.7.2013
Yrkesexamen i biltransport av trävaror 1.10.2008
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för småmaskinsinstallatör
Yrkesexamen för tungmaterielsmekaniker
Yrkesexamen inom däckbranschen 1.10.2012
Yrkesexamen för reservdelsförsäljare
Yrkesexamen inom lagerbranschen
Yrkesexamen för kombinationsfordonsförare 1.4.2008
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för försäljare inom bilbranschen
Specialyrkesexamen för arbetsledning inom bilbranschen
Specialyrkesexamen för karosseri- och bilplåtsmästare 1.8.2015
Specialyrkesexamen för billackerarmästare 1.8.2015
Specialyrkesexamen för bilmekaniker
Specialyrkesexamen för fartygselmästare 1.1.2014
Specialyrkesexamen inom lasthantering
Specialyrkesexamen i flygplansmekanik 1.9.2014
Specialyrkesexamen för trafikförman
Specialyrkesexamen för trafiklärare 1.8.2010
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen för trafiklärare 1.4.2014
Specialyrkesexamen inom lagerbranschen

ÖVRIG UTBILDNING INOM TEKNIK OCH KOMMUNIKATION

Yrkesexamen

Yrkesexamen för stenarbetare 1.11.2003
Yrkesexamen för stenarbetare 1.9.2013
Yrkesexamen inom underhåll 1.8.2004
Yrkesexamen inom underhåll 1.1.2011
(gemensam för olika industribranscher)
Yrkesexamen för låssmed
Yrkesexamen för mätare och kalibrerare 1.12.2012
Yrkesexamen för sotare
Yrkesexamen i underhåll av järnvägsmateriel
Yrkesexamen inom inredningsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Yrkesexamen för planeringsassistent
Yrkesexamen för vindkraftsmontör 1.6.2012
Yrkesexamen för vindkraftsmontör 1.8.2014
Yrkesexamen för väktare
Yrkesexamen i miljövård 1.6.2007
Ändring 1.4.2012

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen inom underhåll 1.8.2004
Specialyrkesexamen inom underhåll 1.1.2011, ändring
Specialyrkesexamen för låssmedsmästare
Specialyrkesexamen för sotarmästare
Specialyrkesexamen inom inredningsbranschen (gemensam med hantverk och konstindustri)
Specialyrkesexamen i teknik
Specialyrkesexamen för produktutvecklare
Specialyrkesexamen för säkerhetsvakt
Specialyrkesexamen inom miljöområdet 1.1.2013


Naturbruk och miljöområdet

LANTBRUK

Yrkesexamen

Yrkesexamen för hästtränare 1.2.2005
Yrkesexamen för hästtränare 1.10.2012
Yrkesexamen för kreatursskötsel 1.4.2004
Yrkesexamen för hovslagare
Yrkesexamen i naturenlig produktion 15.11.1998 (finns ej i elektronisk form)
Yrkesexamen för lantbruksmaskinmontör
Yrkesexamen för biodlare 1.10.2004
Yrkesexamen för biodlare 1.6.2015
Yrkesexamen för ridlärare 1.8.2002
Yrkesexamen för ridlärare 1.8.2012
Yrkesexamen för seminolog 15.12.2002
Yrkesexamen för seminolog 1.1.2012
Yrkesexamen för seminolog 1.9.2014
Yrkesexamen för skötsel av och omsorg om produktionsdjur 1.8.2012
- ändring 1.6.2014
Yrkesexamen för odlare 1.8.2012

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen i vattenhushållning på landsbygden
Specialyrkesexamen för ridlärare
Specialyrkesexamen för stallmästare
Specialyrkesexamen för farmarmästare

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Yrkesexamen

Yrkesexamen för arborist 1.8.2015
Yrkesexamen för florist 1.8.2003
Yrkesexamen för florist 1.8.2013
Yrkesexamen för parkträdgårdsmästare, Ändring av föreskrift 20.4.2015
Yrkesexamen inom grönsektorn 1.8.2015
Yrkesexamen i gröninredning 1.5.2012
Yrkesexamen inom vinproduktion
Yrkesexamen för odlingsträdgårdsmästare

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för floristmästare 1.8.2006
Specialyrkesexamen för floristmästare 1.10.2014
Specialyrkesexamen för parkmästare, Ändring av föreskrift 20.4.2015
Specialyrkesexamen inom grönsektorn 1.8.2015

FISKERI

Yrkesexamen

Yrkesexamen för fiskförädlare
Yrkesexamen för fiskodlare
Yrkesexamen för fiskeguide

SKOGSBRUK

Yrkesexamen

Yrkesexamen inom bioenergibranschen 1.3.2008 Ändring 1.1.2013
Yrkesexamen för skogsmaskinsförare 17.1.2000
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för skogsmaskinsförare 1.12.2012
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk 1.2.2016
Yrkesexamen för företagare inom skogsbruk 1.1.2007 (en del av examen utgörs av yrkesexamen för företagare)

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen i virkesdrivning 1.7.2013
Specialyrkesexamen för skogsmaskinsförare 15.3.1995 (finns ej i elektroniskt format)
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen för skogsmästare

NATUR OCH MILJÖOMRÅDET

Yrkesexamen

Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide 1.11.2003
Yrkesexamen för vildmarks- och naturguide 1.8.2012
Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter 15.4.2002
Yrkesexamen inom branschen för naturprodukter 1.11.2013
Yrkesexamen inom renhushållning

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen inom branschen för naturprodukter
Specialyrkesexamen för kartläggare av naturen 1.8.2015
Specialyrkesexamen för viltmästare

ÖVRIG UTBILDNING INOM NATURBRUK OCH MILJÖOMRÅDET

Yrkesexamen

Yrkesexamen för djurskötare 1.10.2009
Yrkesexamen för djurskötare 1.12.2012
Yrkesexamen för skötare av golfbana

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för golfbanemästare
Specialyrkesexamen för skötare av försöksdjur
Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden 1.8.2001
Specialyrkesexamen för utvecklare av landsbygden 1.9.2011

Social-, hälso- och idrottsområdet

SOCIALOMRÅDET

Yrkesexamen för familjedagvårdare 1.5.2006
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för familjedagvårdare 1.9.2013

HÄLSOOMRÅDET

Yrkesexamen

Yrkesexamen i fotvård 15.9.2002
Yrkesexamen i fotvård 1.1.2011
Ändring 1.5.2013
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen i gipsning 1.9.2011
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för obduktionspreparator 21.9.2009
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen för ambulansförare 15.10.2000

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för gipsningsmästare 1.1.2003
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen för gipsningsmästare 1.1.2013
Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård 1.12.2002
Specialyrkesexamen i psykiatrisk vård 11.9.2009
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)

SOCIAL- OCH HÄLSOOMRÅDET (GEMENSAMMA PROGRAM)

Yrkesexamen

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare 1.4.2007
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)

Yrkesexamen i arbete bland missbrukare 1.5.2013

Yrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 1.10.2009
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen inom omsorgsarbete för utvecklingsstörda 1.4.2010
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen för synrehabiliteringshandledare 1.5.2012
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade 15.8.2006
Specialyrkesexamen för tolk för talhandikappade 1.1.2011
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen i arbetslivsträning 1.1.2012
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen i äldreomsorg 1.8.2002
Specialyrkesexamen i äldreomsorg 1.2.2010
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen i äldreomsorg 1.6.2013

REHABILITERING OCH IDROTT

Yrkesexamen

Yrkesexamen för massör 15.12.2005
Yrkesexamen för massör 1.1.2012
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen i idrott 1.12.2006
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Yrkesexamen i idrott 1.4.2014
Yrkesexamen för idrottsanläggningsföreståndare
Yrkesexamen för tränare 1.1.2007
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för massör 1.6.2007
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)
Specialyrkesexamen för massör 1.1.2013
Specialyrkesexamen för idrottsanläggningsmästare
Specialyrkesexamen för tränare 1.1.2007
SORA-lagstiftning 1.1.2012 (pdf, rtf)

TEKNISK HÄLSOSERVICE

Yrkesexamen

Yrkesexamen för optisk slipare
Yrkesexamen för instumentskötare
Yrkesexamen för instrumentskötare 1.1.2012

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för instrumentskötare

SKÖNHETSOMRÅDET

Yrkesexamen

Yrkesexamen inom hårbranschen 1.12.2002
Yrkesexamen inom hårbranschen 1.6.2012

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen inom hårbranschen 1.1.2005
Specialyrkesexamen inom hårbranschen 1.12.2012
Specialyrkesexamen inom skönhetsbranschen 1.1.2012
Specialyrkesexamen för kosmetolog

Turism-, kosthålls-, och ekonomibranschen

TURISM

Yrkesexamen

Yrkesexamen i landsbygdsturism
Yrkesexamen i programtjänster för turister
Yrkesexamen för guide 1.10.2001
Yrkesexamen för guide 1.9.2011
Yrkesexamen inom resebyråbranschen 2.4.2001
Yrkesexamen inom resebyråbranschen 1.9.2011

INKVARTERINGS- OCH KOSTHÅLLSBRANSCHEN

Yrkesexamen

Yrkesexamen för hotellreceptionist 1.2.2001
Yrkesexamen för hotellreceptionist 1.9.2011
Yrkesexamen för restaurangkock 2.4.2001
Yrkesexamen för restaurangkock 1.1.2012
Yrkesexamen för restaurangkock 1.5.2015
Yrkesexamen för kock i storhushåll 2.4.2001
Yrkesexamen för kock i storhushåll 1.1.2012
Yrkesexamen för kock i storhushåll 1.5.2015
Yrkesexamen för servitör 1.1.2005

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för barmästare
Specialyrkesexamen för dietkock
Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen 1.8.2012
Specialyrkesexamen för föreståndare inom inkvarterings- och kosthållsbranschen 1.5.2015
Specialyrkesexamen för föreståndare inom hotell-, restaurang- och storhushållsbranschen
Specialyrkesexamen för matmästare 1.1.2005
Specialyrkesexamen för matmästare 1.10.2014

HUSLIG EKONOMI OCH KONSUMENTSERVICE

Yrkesexamen

Yrkesexamen inom hushållsservice 1.4.2005
Yrkesexamen inom hushållsservice 1.8.2013

RENGÖRINGSSERVICE

Yrkesexamen

Yrkesexamen för anstaltsvårdare 1.11.2005
Yrkesexamen för anstaltsvårdare 1.8.2013

Specialyrkesexamen

Specialyrkesexamen för städtekniker 1.11.2005
Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete 1.11.2005

 

eGrunder

Jagkan.fi

Relaterat

Yrkesbevis

Om betyg över fristående examina (pdf, Föreskrift 56/011/2009)
Ändring 12.3.2013 nr 1/011/2013 (pdf)

Betygsmodeller 2012 (pdf, Yrkesinriktade grundexamina och förberedande utbildningar, Anvisning 4/012/2012)

Handbok om fristående examina (pdf, 2015)

Bedömningsguiden (pdf, 2015)

Genomförande av grunderna för yrkesinriktade grundexamina (29.8.2012, pdf, under översättning, finns tillsvidare endast på finska)

SoRa-handbok (pdf)