Dialogeja tasa-arvosta

Opetushallitus ja aluetoimijat järjestävät syksyn 2018 aikana Dialogeja tasa-arvosta -tapahtumakokonaisuuden eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Kokonaisuuden päätapahtumana on Erätauko-dialogi, jossa pureudutaan koulutuksen tasa-arvoon. Muut tapahtumat ovat mm. työpajoja, tietoiskuja ja tiedotustilaisuuksia joissa käsitellään kunkin paikkakunnan koulutusalan ammattilaisille, päättäjille ja muille aiheesta kiinnostuneille ajankohtaisia aiheita.

Tilaisuudet toteutetaan Sitran Erätauko-konseptilla, joka perustuu dialogiin. Erätauko-työpaja on uusi tapa käydä rakentavaa keskustelua yhteiskunnallista aiheista, jotka kaipaavat työstöä. Dialogin avulla vahvistetaan osallisuutta, mahdollistetaan tasavertainen kohtaaminen ja syvennetään ymmärrystä käsiteltävästä teemasta. Erätauko-dialogin tavoitteena on kutsua mukaan niitä tahoja, jotka eivät normaalisti osallistu ko. teemaa koskevaan keskusteluun. Lisäksi tavoitteena on käydä dialogia, jossa mahdollisimman moni näkökulma tulee esiin.

Aikataulu

18.9. Turku

13.11. Joensuu

29.11. Rovaniemi

29.-30.1.2019 Vaasa

13.2.2019 Jyväskylä

Pääkaupunkiseutu