file: Blankett för sammanställning av samarbetspartnernas kostnader i ett statsunderstödsprojekt