Kestävä kouluruokailu kutsuu kaikki syömään ja oppimaan. Kouluruokailu on nähty jo pitkään keskeisenä kestävän elämäntavan edistämisen ja hyvinvointioppimisen areenana. Tietoisesti suunnitellut ateriat ohjaavat ruokavalintoja ja ovat ruokailemiseen liittyvän oppimisen väline. Kun syödään yhdessä, opitaan yhdessä - myös kestäväksi!

Oppijat ruokailevat

Kirjoittaja: opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus