Oppaat ja käsikirjat

Virtuaalitodellisuus oppimisessa

Digitaalisuus Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus
Kannen kuva

Virtuaalitodellisuus oppimisessa
(pdf, 3.69 MB)

Download

Opas opettajalle

Miten virtuaalitodellisuutta voi hyödyntää opetuksessa? Millaisia ikä- ja käyttöaikasuosituksia eri laitteilla ja sovelluksilla on? Muun muassa näihin kysymyksiin löydät vastauksia oppaastamme. 

Kehittyvät teknologiat tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia luoda kokonaisvaltaisia elämyksiä opetuksessa. Virtuaalitodellisuuden avulla voidaan oppilaille ja opiskelijoille näyttää erilaisia paikkoja ja tilanteita ikään kuin he olisivat itse fyysisesti paikalla.

Opas avaa virtuaalitodellisuuden peruskäsitteitä ja kertoo, kuinka virtuaalitodellisuutta voidaan käyttää opetuksessa ja oppimisessa tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti. Se esittelee teknologiaan liittyviä pedagogisia tutkimustuloksia ja antaa esimerkkejä virtuaaliteknologian käytöstä. Opas on suunnattu kaikille opettajille varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle saakka.

Oppaan kirjoittaja Ulla Hemminki-Reijonen (KM & FM) on työskennellyt opetusteknologian parissa niin IT-yrityksen tuotekehitystiimin vetäjänä kuin Aku Ankan tulevaisuuden taitoja kehittävien digipalveluiden ideanikkarina. Hän on perehtynyt virtuaalitodellisuuteen ja sen mahdollisuuksiin oppimisessa osana opetusteknologian opintojaan Harvardin yliopistossa ja työssään yhteisömanagerina oppimisteknologian innovaatiokeskuksessa, Helsinki Education Hubissa. 
 

Authors
Ulla Hemminki-Reijonen
Publication year
2021
ISBN pdf
978-952-13-6776-2
Publication series
Oppaat ja käsikirjat 2021:3
ISSN pdf
1798-8969
Publication available for the following languages