Skip to main content

Johtaminen varhaiskasvatuksessa


Pedagoginen johtaminen vaikuttaa keskeisesti varhaiskasvatuksen laatuun ja inklusiivisen toimintakulttuurin kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen johtamisen lähtökohtana on jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen.