Euroguidance-keskus on tuottanut materiaalia ja koonnut työvälineitä kansainvälisyydestä tieto-, neuvonta- ja ohjausalan ammattilaisten työn tueksi. Näitä hyödyntämällä voit inspiroida, esitellä kansainvälistymisen eri vaihtoehtoja ja kertoa kansainvälisen osaamisen merkityksestä. Kansainvälisyys kuuluu kaikille, ja voit auttaa jokaista löytämään oman tapansa kansainvälistyä!
Kuvituskuva, opiskelijat naureskelevat tunnilla