News

Ilmoittaudu mukaan Lapsen oikeuksien viikolle 2023!

Opettajat ja kasvattajat Perusopetus Varhaiskasvatus Opettajat ja kasvattajat Tasa-arvo ja osallisuus
Lapsen oikeuksien viikko järjestetään kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja vapaa-ajalla 20.–26.11.2023. Viikon teemana on tänä vuonna lapsen oikeus hyvinvointiin – #SaanVoidaHyvin #SaatVoidaHyvin.
Lapsen oikeuksien viikon teemana oikeus hyvinvointiin

Ilmoittautuminen lapsen oikeuksien viikolle on parhaillaan käynnissä! Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto tarjoaa tänäkin vuonna maksuttomia opetusmateriaaleja, tehtäviä ja vinkkejä lapsen oikeuksien käsittelyyn varhaiskasvatuksessa ja ala- ja yläkouluissa. Toiminnallinen teemaviikko auttaa toteuttamaan opetussuunnitelman velvoitetta opettaa ja toteuttaa lapsen oikeuksia.

Merkitse viikko hyvissä kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan nyt! Osallistuminen on ilmaista, eikä ilmoittautuminen sido mihinkään. Lapsen oikeuksien viestintäverkosto lähettää ilmoittautuneille lisäinfoa ja muistutuksen sähköpostitse. Materiaalit julkaistaan alkusyksystä ja ne ovat vapaasti käytössä myös lapsen oikeuksien viikon jälkeen. Tällä hetkellä sivustolta löytyvät aikaisempien vuosien materiaalit ovat hyödynnettävissä opetuksessa pitkin vuotta.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat huomioimaan lapsen edun ensisijaisesti kaikessa toiminnassa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet edellyttävät lapsen oikeuksien huomioimista sekä oppisisällöissä että koulun kaikessa toiminnassa. Lasten tuntemus omista oikeuksistaan onkin viime vuosina kasvanut, mistä kiitos kuuluu pitkälti teille kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille ja Lapsen oikeuksien viikolle.

Lapsella on oikeus hyvinvointiin

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan terveys koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Myös YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen näkökulmasta lasten ja nuorten hyvinvointia tulee tarkastella ja edistää laaja-alaisesti: lapsella on oikeus muun muassa terveyteen, riittävään ravintoon, sosiaaliturvaan, riittävään elintasoon, terveelliseen ja turvallisen ympäristöön, koulutukseen sekä lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan.

Lapsen oikeuksien viestinnässä ja materiaaleissa nostetaan hyvinvoinnin erilaisia puolia ja näkökulmia esiin läpi vuoden. Teeman valinnassa on kuunneltu lasten ja nuorten ajatuksia ja toiveita. Viime vuosina peräkkäiset ja päällekkäiset kriisit – ilmastokriisi, koronapandemia, Ukrainan sota – ovat kuormittaneet lasten ja nuorten jaksamista ja hyvinvointia. Erityisesti fokuksessa tulee tänä vuonna olemaan lasten ja nuorten mielenterveys ja keinot vaikuttaa mielen hyvinvointiin positiivisesti.

Osallisuuden kokemus on merkittävä hyvinvoinnin osatekijä: joukkoon kuuluminen ja se, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia – ja kääntäen, ulkopuolelle jääminen ja sivuutetuksi tuleminen satuttaa. Vuoden aikana lapsen oikeuksien viestintäverkosto haluaa eri keinoin kannustaa erityisesti lapsia ja nuoria monenlaisista lähtökohdista, elämäntilanteista ja taustoista keskustelemaan ja kertomaan, mistä juuri heidän hyvinvointinsa muodostuu.

Teemaviikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöistä, lapsiasiavaltuutetun toimistosta ja seurakuntien sekä valtion toimijoista koostuva Lapsen oikeuksien viestintäverkosto, jota koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.