Monikielisen lapsen kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sisältää monenlaisia lähestymistapoja. 

Ensimmäisellä videolla kerrotaan esimerkkejä miten päiväkodissa voidaan tukea monikielisten lasten kielen kehitystä ja millaista yhteistyötä lasten huoltajien kanssa voidaan tehdä. 

Muut videot ja niiden materiaalit ovat luentoja ja puheenvuoroja Monikielisyyden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa -syysseminaarista 2023. Kirjalliset materiaalit löytyvät sivun alalaidan liitteistä.

Sivun alalaidan liitteistä löytyy myös kaksi materiaalia, joista ei ole videotallennetta:

  • Tarja Kahiluoto, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö: Varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntia 
  • Kristiina Brunila, professori, AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto: Koulutuksen ja eriarvoisuuden hankalaa suhdetta säröttämässä-puheenvuoron materiaali.
  • Varhaiskasvatusyksikön johtaja Sari Ahola, Espoo: Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen -työpajan materiaali