Lapsi oppii vuorovaikutuksessa aikuisten, toisten lasten ja kirjallisen ympäristönsä kanssa kiinnittämään huomiota kirjaimiin ja erilaisiin teksteihin ja näin hiljalleen ymmärtämään kirjoitusjärjestelmämme periaatteita.