JOPPI - Jatkuvan oppimisen Suomi ESR + -koordinaatiohanke on jatkuvan oppimisen asiantuntija ja sillanrakentaja.
Nuoret opiskelijat tutkivat pöydän ääressä papereita.

JOPPI – Jatkuvan oppimisen Suomi ESR+ -koordinaatiohanke vahvistaa yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman alla. 

Luomme jatkuvan oppimisen toimijoille mahdollisuuksia jakaa parhaita käytäntöjä ja uusia toimintamalleja. JOPPI tukee valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hankkeiden kehittämistyötä ja välittää oivalluksia, ratkaisuja ja toimintamalleja laajaan käyttöön.

Tuotamme analyyttista tietoa jatkuvan oppimisen hankkeiden tavoitteista, toimenpiteistä ja tuloksista. Koordinaatiohanke luo myös ajankohtaista tilannekuvaa jatkuvan oppimisen teemasta ja tuo esiin teeman tavoitteiden mukaisia kehittämisen tarpeita ja aukkokohtia. 

  • Jatkuvan oppimisen valtakunnallisen teeman koordinaatiohanke
  • Hankekausi: 1.8.2023–30.6.2027​
  • Toimintalinja 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+) ​
  • Erityistavoite 4.2 Uutta osaamista työelämään

JOPPI-koordinaatiohankkeen tavoitteet ovat:

  • Vahvistamme yhteistyötä jatkuvan oppimisen toimijoiden kesken.  
  • Edistämme valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hankkeiden kehittämistyötä alateemojen tavoitteiden mukaisesti.
  • Levitämme valtakunnallisten jatkuvan oppimisen hankkeiden parhaita toimintamalleja.
  • Tuotamme tietoa jatkuvan oppimisen valtakunnallisten hankkeiden toimenpiteistä ja tuloksista, tulosten merkityksestä sekä kehittämistyön yhdistävistä tekijöistä.  
  • Kokoamme yhteen tietoa alueellisista jatkuvan oppimisen hankkeista. 

JOPPI – Jatka oppimista. 


Updated