Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat laatineet yhdessä ohjeistukset Oppimisen ja koulunkäynnin tukea koskeviin kysymyksiin, jotka koskevat mm. esi- ja perusopetuksen tehostettua ja erityistä tukea sekä perusopetuksen opettajien kelpoisuudesta antaa erityisopetusta.