Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevalle lapselle yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tehdään aina varhaiskasvatussuunnitelma, sillä se on lakisääteinen.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman avulla asetetaan yhteisiä tavoitteita ja sovitaan yhdessä siitä, miten kunkin lapsen yksilöllistä kehitystä, oppimista ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksessa inklusiivisten periaatteiden mukaisesti. Inklusiivisiin periaatteisiin kuuluu kaikkia lapsia koskevat yhtäläiset oikeudet, tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, syrjimättömyys, moninaisuuden arvostaminen sekä sosiaalinen osallisuus ja yhteisöllisyys. Tarvittaessa lapsen vasuun kirjataan myös lapsen tuki ja sen toteuttaminen.

Lapsen osallistuessa esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, voidaan varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan tavoitteet ja huomioitavat asiat kirjata lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. Lapsen esiopetussuunnitelmaan tulee kirjata lapsen vasun sisällöt täydentävän varhaiskasvatuksen osalta. Mikäli lapselle ei laadita esiopetuksen oppimissuunnitelmaa, lapselle laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Siinä voidaan ottaa huomioon myös esiopetuksen tavoitteet ja miten esiopetuksessa tuetaan lapsen oppimista, kasvua ja hyvinvointia. 

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja lapsen vasu voidaan yhdistää, kun sieltä löytyy vasuperusteiden mukaiset asiat täydentävän varhaiskasvatuksen aikana ja molemmat asiakirjat on lomakkeelle nimetty.

Lapsen vasu -tukimateriaali koostuu mallilomakkeesta, kirjallisesta ohjeistuksesta ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman jatkumo-kuvasta sekä kolmesta erillisestä videosta ja niiden kirjallisesta materiaalista.