Perho Liiketalousopiston tapausesimerkki johdattelee pohtimaan, millaisilla johdon toimenpiteillä työntekijät kokevat kestävään tulevaisuuteen suuntautumisen kannattavaksi – ja itsensä kuulluksi ja nähdyksi.

Johtaminen kestävän kehityksen toiminnassa

Kirjoittaja: rehtori ja toimitusjohtaja Juha Ojajärvi, Perho Liiketalousopisto