Kestävää kehitystä tukeva pedagogiikka pureutuu yleissivistävässä koulutuksessa menetelmien valintaan ja tavoitteisiin. Mutta miten oppijat pääsevät osaksi tutkivaa, kestävää maailmaa monialaisesti ja jatkuvasti oppien? Miksi ratkaisukeskeisyys on kestävästä tulevaisuudesta puhuttaessa suositeltavaa? Miten oppijoita voi rohkaista aktiivisiksi kansalaisiksi omasta ympäristöstään käsin?

Kestävää kehitystä tukeva pedagogiikka

Kirjoittaja: tutkijatohtori Essi Aarnio-Linnanvuori, Tampereen yliopisto