Eurydice on Euroopan komission koulutustiedonvaihdon verkosto. Verkosto tuottaa selvityksiä ja raportteja ajankohtaisista koulutukseen liittyvistä teemoista.

Lisäksi Eurydice ylläpitää National Education Systems -tietokantaa. Tietokannasta löydät kattavat kuvaukset Euroopan maiden koulutusjärjestelmistä, sekä muun muassa koulutuksen hallinnosta, rahoituksesta sekä meneillään olevista uudistuksista ja ajankohtaisista asioista. 

Vuonna 1980 perustettuun Eurydice-verkostoon kuuluu 37 maata; EU:n 27 jäsenvaltiota sekä Albania, Bosnia-Hertsegovina, Islanti, Liechtenstein, Montenegro, Norja, Pohjois-Makedonia, Serbia, Sveitsi ja Turkki.

Eurydice-verkoston sivuilla on tietoa eri maiden koulutuksesta

Tiesitkö, että

  • pohjoisirlantilaiset aloittavat koulun 4-vuotiaana
  • Albaniassa on 156 koulupäivää lukuvuodessa, Tanskassa ja Italiassa 200
  • Oppivelvollisuus on lyhin Kroatiassa, 8 vuotta ja pisin Ranskassa, 15 vuotta
  • eurooppalaisilla alaluokkalaisilla eniten äidinkielentunteja, toiseksi eniten matikkaa