Guides and handbooks

European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training (VET)

Quality and development Vocational education and training
Cover

European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training (VET)
(pdf, 1.14 MB)

Download

This European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training (VET) -handbook is designed for international peer review, wherein at least one of the evaluators is from a different country than the VET provider reviewed. The handbook is a practical toolbox, which includes 15 quality areas that relate to the core activities of VET. Each Quality Area includes an EQAVET quality cycle review: planning, implementation, evaluation, and review. 

The handbook has been developed as part of the EU funded project in co-operation with the quality assurance national reference points of Finland, Croatia, Slovenia, Estonia and Austria, as well as representatives of vocational education institutions in these countries. Educational institutions have also piloted the criteria. In Finland, the project was coordinated by the Finnish National Agency for Education (Decision Nr - 2019 -0493 / 001-001; Project No. 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP).

European Peer Review Quality Areas and Criteriafor Vocational Education and Training -julkaisu sisältää eurooppalaiseen vertaisarviointiin laaditut toisen asteen ammatillisen koulutuksen arviointikriteerit. Kriteeristö on kehitetty ammatillisille oppilaitoksille käyttöön, jossa arviointiin osallistuu yksi tai useampi vertaisarvioija toisesta maasta kuin arvioitava oppilaitos. Kriteeristö kattaa koulutuksen järjestämiseen liittyvät 15 osa-aluetta, joista jokainen sisältää jatkuvan parantamisen laatuympyrän periaatteen. Kriteeristön laadinnassa on huomioitu ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan eurooppalainen viitekehys ja sen täydennykset EQAVET+. 

Kehittämistyö on tehty yhteistyössä Suomen, Kroatian, Slovenian, Viron ja Itävallan ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kansallisten koordinaatiopisteiden (NRP) sekä näiden maiden ammatillisten oppilaitosten edustajien kanssa. Oppilaitokset ovat myös pilotoineet kriteeristöä. Suomessa hanketta koordinoi ja toteutti Opetushallitus (EQAVET-projekti: Decision Nr - 2019 -0493/001-001; Project Nr 609143-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA3-EQAVET-NRP).

Authors
ARQA-VET Austrian Reference Point for Quality Assurance in VET, Agency for Vocational Education and Training and Adult Education (ASOO), The Estonian Quality Agency for Higher and Vocational Education (EKKA), Finnish National Agency for Education (EDUFI)
Publication year
2021
ISBN pdf
978-952-13-6741-0
ISBN printed
978-952-13-6740-3
Publication available for the following languages
English