Professional rights on the basis of a foreign qualification

Below is a list of professions regulated in Finland: these are positions for which the Finnish law specifies certain qualification requirements. If you have completed your qualification(s) abroad, you need a decision issued by the competent authority in order to be qualified to practice any of these professions in Finland. For additional information on the professions and instructions on how to apply for a decision, please click on the links provided or contact the competent authority.

Regulated professions in Finland

ProfessionProfession in FinnishCompetent Authority
advocate asianajajaFinnish Bar Association
auditor tilintarkastajaFinnish Patent and Registration Office
broiler breeder broilerikasvattajaFinnish Food Authority
cadastral surveyor kiinteistöinsinööriFinnish National Agency for Education
childcarer (early childhood education and care) varhaiskasvatuksen lastenhoitajaFinnish National Agency for Education
chimneysweep nuohoojaFinnish National Agency for Education
chiropractor KiropraktikkoValvira
class teacher luokanopettajaFinnish National Agency for Education
crane operator (mobile crane operators, tower crane operators and loading crane operators) nosturinkuljettaja (ajoneuvonosturinkuljettaja, torninosturinkuljettaja ja kuormausnosturinkuljettaja)Regional State Administrative Agency, Southern Finland
dental specialist erikoishammaslääkäriValvira
dental technician hammasteknikkoValvira
dentist hammaslääkäriValvira
dietician ravitsemusterapeuttiValvira
diver working in underwater construction sukeltaja, vedenalaista rakennustyötä tekeväRegional State Administrative Agency , Southern Finland
driving examiner ajokokeen vastaanottajaFinnish Transport and Communications Agency Traficom
driving instructor liikenneopettajaFinnish Transport and Communications Agency Traficom
ecclesiastical posts kirkolliset tehtävät

Church Council

Synod of the Orthodox Church in Finland

elderly care professional geronomiValvira
electrical contractor’s electrical work supervisor/ supervisor of operation of electrical equipment sähkötöiden johtaja/ käytön johtaja

Finnish Safety and Chemicals Agency

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

emergency response centre operator hätäkeskuspäivystäjäFinnish National Agency for Education
fire and rescue services crew member and sub-officer pelastusalan miehistö ja alipäällystöFinnish National Agency for Education
fire officer pelastusalan päällystöFinnish National Agency for Education
guidance counsellor (basic education/upper secondary level) oppilaanohjaaja/opinto-ohjaajaFinnish National Ageny for Education
head of early education centre päiväkodin johtajaFinnish National Agency for Education
head of instruction at a driving school autokoulun opetustoiminnasta vastaava johtajaFinnish Transport and Communications Agency Traficom
headmaster / principal (basic education/general upper secondary education/vocational education and training) rehtori (perusopetus/lukio/ammatillinen koulutus)Finnish National Agency for Education
hospital cell biologist sairaalasolubiologiValvira
hospital chemist sairaalakemistiValvira
hospital geneticist sairaalageneetikkoValvira
hospital microbiologist sairaalamikrobiologiValvira
hospital physicist sairaalafyysikkoValvira
inseminator seminologiFinnish Food Authority
instructor in morning and afternoon activities aamu- ja iltapäivätoiminnon ohjaajaFinnish National Agency for Education
land surveyor toimitusinsinööriFinnish National Agency for Education
medical laboratory technologist laboratoriohoitajaValvira
medical specialist erikoislääkäriValvira
midwife kätilöValvira
naprapath naprapaattiValvira
occupational therapist toimintaterapeuttiValvira
optician optikkoValvira
oral hygienist suuhygienistiValvira
orthopaedic technician (orthotist - prosthetist) apuvälineteknikko (apuneuvoteknikko)Valvira
osteopath osteopaattiValvira
paramedic ensihoitajaValvira
person performing individual approval procedures ajoneuvojen yksittäishyväksyjäFinnish Transport and Communications Agency Traficom
person responsible for the individual approval procedure yksittäishyväksyntöjen myöntämisestä vastaava henkilöFinnish Transport and Communications Agency Traficom
pharmaceutical dispenser (Bachelor of Science in Pharmacy) farmaseuttiValvira
pharmacist (Master of Science in Pharmacy) proviisoriValvira
physician lääkäriValvira
physiotherapist fysioterapeuttiValvira
podiatrist jalkaterapeuttiValvira
posts or positions requiring the Finnish oikeustieteen maisteri/juris magister degree (Master of Laws) oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttävät tehtävätFinnish National Agency for Education
practical nurse (health care) lähihoitaja (terveydenhuolto)Valvira
practical nurse (social care) lähihoitaja (sosiaalihuolto)Valvira
psychologist psykologiValvira
psychotherapist psykoterapeuttiValvira
public health nurse terveydenhoitajaValvira
radiographer röntgenhoitajaValvira
refrigeration fitter kylmäasentaja
registered nurse sairaanhoitajaValvira
rehabilitation councellor kuntoutuksen ohjaajaValvira
manager responsible for the holder of a private security company licence turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaava hoitajaFinnish National Police Board
school social worker in charge vastaava kuraattoriValvira
seafaring professions merenkulun ammatinharjoittajatFinnish Transport and Communications Agency Traficom
security guard (private security services) vartija (yksityiset turvallisuuspalvelut)Police department
shotfirer panostajaRegional State Administrative Agency, Western and Inland Finland
social pedagogue (early childhood education and care) varhaiskasvatuksen sosionomiFinnish National Agency for Education
social service professional sosionomiValvira
social worker sosiaalityöntekijä

Valvira

special education teacher (early childhood education and care) varhaiskasvatuksen erityisopettajaFinnish National Agency for Education
special needs teacher erityisopettajaFinnish National Agency for Education
speech therapist puheterapeuttiValvira
subject teacher aineenopettajaFinnish National Agency for Education
supervisor for power plants kattilalaitosten käytön valvoja

Finnish Safety and Chemicals Agency

Inspecta

teacher (early childhood education and care) varhaiskasvatuksen opettajaFinnish National Agency for Education
teacher in liberal adult education vapaan sivistystyön opettajaFinnish National Agency for Education
teacher in vocational education and training, teaching vocational or common qualification units ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettaja ammatillisessa koulutuksessaFinnish National Agency for Education
teacher providing pre-primary education esiopetusta antava opettajaFinnish National Agency for Education
trained masseur koulutettu hierojaValvira
vehicle inspector katsastuksia suorittava henkilöFinnish Transport and Communications Agency Traficom
person responsible for vehicle inspections katsastustoiminnasta vastaava henkilöFinnish Transport and Communications Agency Traficom
veterinary specialist erikoiseläinlääkäriFinnish Food Authority
veterinary surgeon eläinlääkäriFinnish Food Authority
warder (Prison and Probation Services) vartija (rikosseuraamusala)Finnish National Agency for Education
steinerpedagoginen varhaiskasvattajaFinnish National Agency for Education

 

Further information