Ajankohtaista

 • 26.9.2018Verkkouutinen

  Euroopan kielten päivää vietetään 26.9.

  Euroopan neuvosto on julistanut syyskuun 26. päivän Euroopan kielten päiväksi. Päivän tavoitteena on tuoda esiin Euroopan kielellistä rikkautta ja innostaa opiskelemaan kieliä. Päivä tuo esille monia teemoja, joita käsitellään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yhteistä on esimerkiksi ajatus siitä, että jokainen koulu ja oppilas on monikielinen.

 • 25.9.2018Verkkouutinen

  Opetushallitus mukana EuroSkills-tapahtumassa Budapestissa

  Ammattitaidon EM-kilpailu EuroSkills järjestetään Unkarin Budapestissa 26.‒28.9.2018. kilpailuun osallistuu yli 500 nuorta 28:sta Euroopan maasta. Lajeja on yhteensä 40, joista Suomen joukkue osallistuu 22 lajiin. Suomen joukkueeseen kuuluu 25 kilpailijaa ja 22 kilpailuissa lajiohjaajina toimivaa eksperttiä.

 • 25.9.2018Verkkouutinen

  Koulun osallistava toimintakulttuuri luo perustan toimivalle kodin ja koulun yhteistyölle

  Valtakunnallista Kodin ja Koulun Päivää vietetään peruskouluissa, esikouluissa sekä päiväkodeissa 28.9. Päivän aikana järjestetään tapahtumia, joissa vanhemmat voivat osallistua yhdessä tekemisen kautta lapsen koulu- ja päiväkotiarkeen sekä keskustella oppimiseen liittyvistä asioista.

 • 24.9.2018Verkkouutinen

  Euroopan urheiluviikolla rohkaistaan lisäämään liikettä ilon kautta

  Euroopan urheiluviikkoa vietetään 23.–30.9.2018. Vuonna 2017 viikon aikana liikkui erilaisissa tapahtumissa noin 17 miljoonaa ihmistä yli 30 maassa. Suomen kansallisissa tapahtumissa keskitytään peruskouluikäisiin lapsiin ja nuoriin.

 • 21.9.2018Tiedote

  Peruskoululaisten Move!-mittaukset ovat turvallisia ja niitä jatketaan

  Viivajuoksu on turvallinen mittausosio Move!-kokonaisuudessa. Opetushallitus on selvittänyt asiaa yhdessä järjestelmän valmistaneiden asiantuntijoiden kanssa sekä pyytänyt mittauksista UKK-instituutilta puolueettoman arvion. Selvitys tehtiin Espoossa sattuneen traagisen onnettomuuden jälkeen.

opintopolku.fi

Opintopolku.fi

Palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.

TPO 2018

TPO 2018

Verkkosivulla on tietoa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden perusteiden uudistamisesta.

VASU2017

VASU2017

Verkkosivulla on tietoa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadinnasta.

Vipunen

Vipunen

Opetushallinnon tilastopalvelusta löytyy muun muassa tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta.