Suomalaisen Cultura-säätiön koordinoima MeM-hanke tarkastelee art mediation -lähestymistavan mahdollisuuksia inklusiivisuuden edistämisessä. Lähestymistapa mahdollistaa vähemmistön edustajien aktiivisen toimimisen kulttuurienvälisinä mediaattoreina passiivisen kohderyhmän roolin sijaan. Hanke jakaa toimintamallinsa muiden kulttuurialan instituutioiden ja järjestöjen sovellettavaksi.
Ryhmä katselee ihmisen muotoista taideteosta.

Art mediation -lähestymistapa tunnustaa kulttuurienvälisten tulkkien merkityksen inkluusiotyössä

Suomen venäjänkielisten osallisuutta kulttuurin avulla edistävän Cultura-säätiön vetämässä MeM-hankkeessa etsitään vaihtoehtoja yksisuuntaisille sosiaalisen integraation ohjelmille, joissa vähemmistöt ovat kohteita toimijoiden, tekijöiden ja asiantuntijoiden sijaan. Tämä tapahtuu tarkastelemalla art mediation -lähestymistavan mahdollisuuksia inklusiivisemman yhteiskunnan rakentamisessa ja soveltuvuutta eri yhteisöjen kanssa työskentelyyn kulttuurialan instituutioissa ja järjestöissä Euroopassa.

Hanke koostuu kulttuurienvälisille mediaattoreille suunnatusta art-mediation -koulutusohjelmasta sekä mediaattoreiden ja taitelijoiden välisestä yhteistyöstä, jonka kautta tuodaan esiin eri yhteisöjen haasteita. 

Hankkeen tavoitteet:

  • tarkastella ja vakiinnuttaa art mediation -lähestymistavan mahdollisuuksia inklusiivisemman, moninaisemman ja yhtenäisemmän yhteiskunnan rakentamisessa 
  • arvioida art mediation -lähestymistavan soveltuvuutta eri yhteisöjen kanssa työskentelyyn kulttuurialalla ja jakaa kokemuksia eri maissa hyviksi havaituista metodeista osallisuuden edistämisestä kulttuurin keinoin
  • voimaannuttaa ja kouluttaa yhteisöjen edustajia toimimaan kulttuurienvälisinä mediaattoreina

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)
Hankeaika: 01.09.2020–01.09.2022
EU-tuki: 199 932 euroa 
Hanketyyppi: Pieni yhteistyöhanke
Hankkeen verkkosivut: https://memagents.eu/
Hanketta koordinoi Cultura-säätiö Suomesta.
Hankepartnereina ovat Foundation for an Open Society DOTS Latviasta, Latvian Centre for Contemporary Art Latviasta, Tensta konsthall Ruotsista ja Tallinna Linn Virosta.
EU:n lippu, Luova Eurooppa