Eläintenhoidon ammatti- ja erikoisammattitutkinnon perusteita päivitetään. Kyseessä ei ole kokonaisvaltainen uudistus, vaan olemassa olevien perusteiden tarkastelu ja tunnistettujen uudistustarpeiden mukaiset muokkaukset.

Työ alkaa elokuussa 2023 ja tehdään syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana kaikille avoimissa verkkotyöpajoissa.  Yhteensä työpajoja järjestettiin talven 2023-2034 aikana 26 kappaletta. 

Sekä eläintenhoidon ammattitutkinnon että eläintenhoidon erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnos on parhaillaan nähtävillä Lausuntopalvelu.fi -palvelussa 12.8.2024 saakka.