Värikynistä muodostuva diagrammi

Hyvän ohjauksen kriteerien tavoitteena on tukea lasten ja nuorten ohjauksen laatua, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä huomioida ohjauksen kasvava merkitys oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Hyvän ohjauksen kriteerit on työkalu ohjauksen kehittämiseen ja varmentamiseen koulujen ja oppilaitosten muuttuvissa oppimis- ja toimintaympäristöissä.