Digiosaaminen kuuluu jokaiselle oppilaalle. Millaisia konkreettisia toimia voisi kouluissa ja kunnissa tehdä digiosaamisen tasa-arvon edistämiseksi? Kuuntele podcast-jakso.

Mitä on oppilaan hyvä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen? Miksi digiosaamisen kuvauksia tarvitaan? Miten oppilaan digiosaamisen kuvauksia jalkautetaan paikallisesti? Jaksossa Päivi Leppäsen kanssa aiheesta keskustelee pitkän linjan digipedagogiikan kehittäjä Jarno Bruun, joka on ollut Opetushallituksen projektiryhmässä mukana kehittämässä kuvauksia.

Jarno Bruun kertoo jaksossa Kuopion digitaitokalenterista, jonka tavoitteena on mahdollistaa oppilaalle aktiivinen rooli sisältöjen tuottajana. Opettajat ovat kokeneet vuosiluokille suunnitellut tavoitteet tarkoituksenmukaisiksi. Jaksossa keskustellaan myös siitä, miten oppilaille ajankohtaiset sovellukset ja puheenaiheet ovat olennainen osa digiosaamisen kehittymistä. Jaksossa nousee esille verkostoitumisen ja hyvien mallien jakamisen merkitys. Jaksossa kuullaan esimerkkejä sisällöistä, joita Opetushallitus julkaisee opettajille digítaitojen opetuksen tueksi.

Kuuntele jakso Spotifyissa, jos sinulla on jo tili. Tai kuuntele jakso Spotifyissa ilman kirjautumista ja siirry jaksoon: Mitä oppilaan hyvä tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on ja miksi sitä tulee kuvata? Podcast löytyy myös Applen podcasteista.

Intohimona oppiminen -podcast tarjoaa tietoa, tukea ja inspiraatiota koulutusalan ammattilaisille. Luvassa on vielä neljä jaksoa digiosaamisesta eri koulutusasteilla.

Uusissa Intohimona oppiminen -podcast-jaksoissa keskustellaan viiden jakson verran digioppimisesta ja tutustutaan samalla Opetushallituksen julkaisemiin tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksiin. Näiden kuvausten avulla pyritään helpottamaan opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä ja lisäämään oppijoiden tasa-arvoa digiosaamisessa.

Tutustu tarkemmin aiheeseen Uudet lukutaidot -verkkosivuilla. Sivuilta löydät myös medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset, joiden julkaisusta Uudet lukutaidot -ohjelmassa vastaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.