Suomalaiset tytöt ovat maailman kärkeä luonnontieteissä ja matemaattisissa aineissa, mutta eivät hakeudu opiskelemaan tekniikan ja teknologian aloille. Mistä tämä voisi johtua? Kuuntele podcast-jakso aiheesta.

Jaksossa keskustelevat tutkija Johanna Naukkarinen, tasa-arvoasiantuntija Eija Leinonen sekä projektipäällikkö Kaisa Orajärvi Sinä osaat -hankkeesta. Jakson juontaa Päivi Leppänen.

Podcastissa pohditaan muuan muassa sitä, millä tavalla digitaitojen opetuksessa voidaan edistää tasa-arvoa ja miten koulussa luodaan näkymiä tulevaisuudesta, jossa teknologian alat ovat kaikille mahdollisia. Entä millaisiin asioihin opettaja voi vaikuttaa?

Jaksossa keskustellaan sukupuolen mukaisesta segregaatiosta ammattialoilla, myös yhteiskunnan kehittymisen näkökulmasta. Keskustelu osoittaa, että ilmiöön liittyy moniulotteisia kysymyksiä. Jakso herättää pohtimaan, millaisin keinoin opettaja voi ylläpitää kaikkien oppilaiden uskoa omiin kykyihinsä teknologian parissa.

Kuuntele jakso Spotifyissa, jos sinulla on jo tili. Tai kuuntele jakso Spotifyissa ilman kirjautumista ja siirry jaksoon tästä: Tytöt ja teknologia-aloille hakeutuminen.

Uusissa Intohimona oppiminen -podcast-jaksoissa keskustellaan viiden jakson verran digioppimisesta ja tutustutaan samalla Opetushallituksen julkaisemiin tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksiin. Näiden kuvausten avulla pyritään helpottamaan opettajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön työtä ja lisäämään oppijoiden tasa-arvoa digiosaamisessa.

Tutustu tarkemmin aiheeseen Uudet lukutaidot -verkkosivuilla. Sivuilta löydät myös medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen kuvaukset, joiden julkaisusta Uudet lukutaidot -ohjelmassa vastaa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti.