Osaamistarvekyselyihin vastaaminen

  • Tälle sivulle on koottu linkit 130 ammattialan osaamistarvekyselyihin. Ammattialat on jaoteltu 15 yläryhmään, jotka näkyvät myös sivun vasemmassa reunassa.
  • Valitse tämän sivun listalta ammattiala, jonka osaamistarvekyselyyn haluat vastata. Voit vastata useaan kyselyyn.
  • Kyselyt on suunnattu Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmien ja asiantuntijaverkostojen jäsenille sekä Opetushallituksen sidosryhmille. Kyselyihin voivat siis vastata kaikki, joilla on näkemyksiä ja kiinnostusta arvioida alojen osaamistarpeiden muutoksia.
  • Viimeinen vastauspäivä on perjantai 12.8.2022.