Arjen taitaja

Arjen taitaja -oppikirjaan liittyviin opiskelijan digiharjoituksiin pääsee oikealla olevasta linkistä.

Digiharjoitukset eivät ole selkokielisiä. Niistä on kuitenkin pyritty tekemään mahdollisimman selkeitä. Digiharjoituksia voi tehdä joko itsenäisesti tai opettajan avustuksella.
Digiharjoitukset on jaettu oppikirjan tavoin kolmeen osaan:

  • Arki toimivaksi
  • Koti kuntoon
  • Omassa keittiössä

Antoisia hetkiä Arjen taitajan digiharjoitusten parissa!

Arjen taitaja on selkokielinen oppikirja, joka tukee nuorta itsenäisen elämän alussa. Sitä voi soveltuvin osin käyttää myös suomea opiskelevien ja työelämään kuntoutujien ohjaukseen ja opetukseen.