Avustusta osallisuustukeen ja poikkeuksellisiin kuluihin haet ennakoitujen kulujen erittelyllä ja perustelemalla niiden tarpeellisuuden oppimiseen liittyvässä liikkuvuushankehakemuksessanne.
Nainen puhuu ryhmälle nuorisotyöntekijöitä

Hankkeen avustussumma määräytyy hakemusvaiheessa yksikkökorvausten ja todellisten kulujen mukaisesti. Yksikkökorvaukset matkoihin, yksilö- ja organisointitukeen ja muihin rahoitussäännön kululuokkiin vaihtelevat vuosittain ja niiden tasoa ei voi muuttaa. 

Sinulla on kuitenkin mahdollisuus muokata avustussummaa hakemalla avustusta todellisina kuluina, joita ovat hakulomakkeessa osallisuustuki tai poikkeukselliset kulut. Näiden kulujen tarpeellisuuden perustelet hakemuksessa yksityiskohtaisesti ja annat kaikista arvioimistasi kuluista selkeät ennakkolaskelmat. 

Avustusta saaneen hankkeen lopulliset yksikkökorvaukset, osallisuustuki ja poikkeukselliset kulut tarkistetaan loppuraportin hyväksymisen yhteydessä ja ne myönnetään vain toteutuneista liikkuvuuksista. Loppuraporttivaiheessa tarvitset osallisuustuen ja poikkeuksellisten kulujen osalta toteutuneista liikkuvuuksista päivitetyt perustelut, kuitit ja eräitä muita asiakirjoja. 

Hankkeelle maksetaan myönnetystä avustuksesta 80 % avustussopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja loppuraportin tarkistuksen jälkeen enintään 20 % myönnetystä avustuksesta. Jos liikkuvuuksia, osallisuus tai poikkeuksellisia kuluja on toteutunut haettua vähemmän, pienentää se loppumaksun määrää. Jos toteuman mukaan kulut ovat vähemmän kuin ennakkomaksun osuus, lähetämme hankkeelle laskun käyttämättä jääneestä avustuksesta. 

Kenelle tämä ohje on tarkoitettu? 

Tämä on ohje Erasmus+ -osallisuustuen ja poikkeuksellisten kulujen hakemiseen ja käyttöön seuraavissa yleissivistävän koulutuksen toiminnoissa: 

  • Erasmus+ lyhytkestoinen liikkuvuushankehaku (KA122-SCH)
  • Erasmus+ akkreditoitujen organisaatioiden ja konsortioiden rahoitushaku (KA121-SCH)