Valtionavustukset yleissivistävän koulutuksen järjestöille 2020

Valtion talousarvion momentin 29.10.51 mukaiset valtionavustukset järjestöille. Pääasialliset hakukelpoiset tahot on määritelty em. momentin kuvauksessa.