Avustuksella tuetaan vieraskielisten oppilaiden ja opiskelijoiden suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus- tai muun opetuksen sekä oman äidinkielen opetusta