1. Tausta ja tavoitteet

 •  Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 ja 30.12.2014/1411 (14 § ja 16 §)
 •  Valtionavustuslaki 27.7.2001/688   
 •  Valtion vuoden 2020 talousarvio, mom. 29.10.31.2.2.1, Vapaa sivistystyö

Avustus on tarkoitettu kansalaisopistojen toiminnan kehittämiseen seuraavilla painopisteillä, joista yhteen haun tulee selvästi kohdentua:

 • pedagoginen, erityisesti koulutuksen osaamisperusteisuuden, kehittäminen ja perustaitokoulutuksen ja työmahdollisuuksia vahvistavan koulutuksen kehittäminen
 • oppilaitoksen kehittämisohjelman laatiminen ja oppilaitoksen kehittämis- ja laatutyö
 • aktiivista kansalaisuutta sekä kansalais- ja järjestötoimintaa edistävän koulutuksen kehittäminen 
 • kestävää elämäntapaa edistävän koulutuksen kehittäminen

2. Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea kansalaisopistojen ylläpitäjät.

Avustuksella tuettua laatu- ja kehittämistyötä on mahdollista toteuttaa myös useamman oppilaitoksen yhteisenä. Tällöin yksi oppilaitos tekee hakemuksen kaikkien mukana olevien oppilaitosten puolesta ja se nimetään avustusta vastuullisesti hallinnoivaksi oppilaitokseksi. Valtionavustus maksetaan tämän oppilaitoksen tilille. Hankkeen toteuttajien tulee tehdä keskenään valtionavustuslain mukainen yhteistyösopimus valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja niiden ehdoista Opetushallituksen yleisohje valtionavustusten hakijoille ja käyttäjille (2/500/2016/OPH). http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset

3. Haettava rahoitus ja rahoituskausi

Opetushallitus on varautunut jakamaan kansalaisopistojen ylläpitäjille laatu- ja kehittämisavustuksina yhteensä noin 1 099 000 euroa. 

Avustusta myönnetään enintään 85 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan oma maksuosuus on vähintään 15 %.

Avustusta voi alkaa käyttää avustuspäätöksen tiedoksi saamisesta ja sitä voi käyttää 31.12.2021 saakka. Avustuksen käytöstä tulee raportoida 15.6.2022 mennessä.

4.Hakeminen ja hakuohjeet

Opetushallitus avaa laatu- ja kehittämisavustukset haettavaksi 20.1.2020. Hakemuksen tulee olla tallennettuna sähköiseen hakujärjestelmään viimeistään 25.2.2020 klo 16.15. 

        Hakulinkki: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/265/?lang=fi

5.  Näin hakemus arvioidaan

Avustushakemuksia arvioitaessa kiinnitetään huomiota seuraaviin valintaperusteisiin:

 Kehittämistoimenpiteiden laatu ja konkreettisuus:

 • suunniteltujen  kehittämistoimenpiteiden 
  • organisointi ja toteutus
  • kustannusarvion realistisuus
  • tulosten hyödynnettävyys ja vaikutus tulevaisuudessa 
  • mahdolliset kerrannaisvaikutukset muille toimijoille
  • strategisten tavoitteiden edistäminen

Oppilaitoksen toiminnan laajuus 

 • valtionosuusyksiköiden määrä vuonna 2020

Muita avustuksen myöntämisperusteita:

 • Laatu- ja kehittämisavustusta myönnetään samalle hakijalle yhtäjaksoisesti enintään kolmena perättäisenä vuotena. 
 • Avustusta myönnetään vain yhteen laatu- ja kehittämishankkeeseen hakijaa kohden lukuun ottamatta mahdollisia yhteishankkeita.   
 • Avustusta ei voi käyttää koulutuksen toteuttamiseen.
 • Aikaisemmin saaduista avustuksista on tehty selvitykset päätöksen edellyttämällä tavalla

6. Rahoituspäätökset

Opetushallitus pyrkii tekemään avustuspäätökset 6.4.2020 mennessä.

7. Lisätiedot        

Lisätietoja antavat 

 • haun sisältöjen osalta opetusneuvos Marja Anitta Pehkonen marjaanitta.pehkonen [at] oph.fi (puh. 029 533 1782)
 • hakulomakkeeseen liittyvissä teknisissä asioissa valtionavustukset [at] oph.fi  tai assistentti Leena Aikio-Einiö leena.aikio-einio [at] oph.fi (puh. 029 533 1040)