Euroopan unioni (EU) ja Yhdistyneen kansakunnat (YK) ovat Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vuoksi asettaneet pakotteita Venäjälle ja ValkoVenäjälle sekä näihin sidoksissa oleville erikseen nimetyille ryhmille (yritykset, yksityishenkilöt, toimielimet). Valtionavustuksen saajan tulee avustettavassa hankkeessa tai toiminnassa noudattaa EU:n ja YK:n asettamia, taloutta, rahoitusta ja muuta toimintaa koskevia pakotemääräyksiä.

Valtionavustuksen saajan on varmistettava, ettei Opetushallituksen myöntämää avustusta, suoraan tai välillisesti, käytetä tavalla, joka olisi pakotemääräysten vastaista tai merkitsisi avustuksen tai tuen kanavoimista YK:n turvallisuusneuvoston pakoteluettelossa tai EU:n pakoteasetuksissa yksilöidyille tahoille tai tällaisten tahojen osallistumista hankkeen toteuttamiseen.

Suomen perustuslain ja yhdenvertaisuuslain mukaan kansalaisuus sinänsä ei ole peruste asettaa yksittäistä henkilöä tai henkilöryhmää eriarvoiseen asemaan, mikä avustettavassa toiminnassa on pakotteiden ohella otettava huomioon.

Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa Opetushallitukselle viipymättä, jos avustusta on käytetty pakotteiden vastaisesti.