B-AIR Art Infinity Radio -hanke haastaa visuaalisen viestinnän dominoimaa mediamaisemaa edistämällä luovan radiotuotannon asemaa ja kansainvälistä yhteistyötä radiotuotannon parissa. Uusien yleisöjen tarpeita kartoitetaan pienten lasten, vanhusten ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmistä.
Lapsi, jonka korvilla on kuulokkeet.

Kansainvälistä yhteistyötä ja uusia yleisöjä luovalle radiotuotannolle 

Visuaalisuus hallitsee mediamarkkinoita ja radiotuotanto, etenkin taiteelliset radiotuotannot, kohtaavat teknologiseen muutokseen ja uusien yleisöjen saavuttamiseen liittyviä haasteita. B-Air Rajattoman Taiteen Radio on yhdeksän eurooppalaisen radion, taiteilijakollektiivin ja tiedeyliopiston yhteistyöhanke, joka osaltaan elvyttää ääniperustaista luovuutta ja viestintää. Hanke tarjoaa yhteistyöalustan kokeelliseen radiotuotantoon ja tavoittelee radikaalisti uudenlaisen radion luomista. 

Verkostossa on mukana sekä kansallisia radioita että taiteilijoiden nettiradioita ja hoitolaitoksia lastensairaaloista vanhainkoteihin. Näin taiteilijat, asiantuntijat, tutkijat ja mediatyöntekijät saavat yhteyden kohderyhmiin: pieniin lapsiin, haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin ja vanhuksiin. Hankkeen suomalainen osapuoli on yhteistyössä Yleisradion kanssa toimiva Itä-Suomen yliopiston humanistinen osasto, jossa tutkitaan äänten muistelemista ja äänimuistojen kerrontaa Äänien ilta -formaatin pohjalta. 

Hankeen tavoitteet:

  • edistää luovan radiotuotannon asemaa visuaalisuuden hallitsemassa mediamaisemassa tarjoamalla alusta ja verkosto kansainväliselle yhteistyölle luovan radiotuotannon alalla 
  • luoda kohderyhmät huomioiden prototyyppejä uusista malleista ja tuotantostandardeista
  • kehittää välineitä vaikutusten arvioimiseksi.

Perustiedot:

Rahoitusohjelma: Kulttuurin alaohjelma, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020)
Hankeaika: 1.10.2020 - 30.8.2023
EU-tuki: 790 335 euroa 
Hanketyyppi ja rahoitusohjelma: Suuri yhteistyöhanke, EU:n Luova Eurooppa (2014-2020) / Kulttuurin alaohjelma
Hankkeen verkkosivut: https://b-air.infinity.radio/en/
Hanketta koordinoi RTV Slovenija Sloveniasta.
Hankepartnereina ovat Bazaart Serbiasta, École nationale supérieure d'architecture de Grenoble Ranskasta, Institut "Jožef Stefan" Sloveniasta, Itä-Suomen yliopisto Suomesta, Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije Serbiasta, RadioTeatar Bajsić i prijatelji Kroatiasta, TWIXTlab AMKE Kreikasta ja International Burch University Bosnia ja Hertsegovinasta.
EU:n lippu, Luova Eurooppa