Jokaisella lapsella, nuorella ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja syrjimättömään oppimisympäristöön myös Ukrainan kriisin aikana

Blogi
Ukraina
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomittava, inhimillisesti järkyttävä ja tulee meitä kaikkia hyvin lähelle.

Minna Kelhä

Kaksi poikaa koulun käytävällä selin kameraan.

Monella meistä voi olla ystäviä, yhteistyökumppaneita tai perhettä Venäjällä tai Ukrainassa. Myös osalla lapsista ja nuorista saattaa tällä hetkellä olla suuri huoli kriisialueilla asuvien läheistensä hyvinvoinnista. Suomessa on myös paljon ukrainalaisia, venäläisiä ja valkovenäläisiä lapsia, oppilaita ja opiskelijoita. Sota näin lähellä kotimaatamme voi myös ahdistaa ja luoda pelkoa ihan meissä kaikissa. Tarvitsemme kaikki tukea toisiltamme.

Olemme kuulleet huolestuttavia tietoja siitä, että tilanne on aiheuttanut Suomessa pelkoa kiusaamisesta sekä vihapuhetta ja syrjintää lasten ja nuorten sekä opiskelijoiden keskuudessa. On yksiselitteistä, että kansallisuudesta tai äidinkielestä riippumatta yhtäkään lasta, nuorta tai opiskelijaa ei saa syyllistää Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Meidän kaikkien tehtävä on nyt pitää huolta turvallisesta ja syrjimättömästä oppimisympäristöstä taustasta riippumatta.

Kuluneet vuodet ovat olleet hyvin kuluttavia ja raskaita, koska olemme eläneet arkea koronatilanteessa pitkään. Ukrainan kriisi lisää kuormitusta edelleen. Usko parempaan tulevaisuuteen ja omasta jaksamisesta huolehtiminen on nyt entistäkin tärkeämpää. Varhaiskasvatuksella, kouluilla ja oppilaitoksilla on kotien lisäksi erityisen tärkeä rooli lasten, nuorten ja opiskelijoiden turvallisuuden tunteen ylläpitämisessä sekä tulevaisuususkon tukemisessa, joten siellä tehtävä työ on mittaamattoman arvokasta. Kannustamme kaikkia kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisia tukeutumaan tässä omaan työyhteisöön ja sen tukeen. 

Opetushallituksessa iso osa työtämme liittyy kansainvälistymisen edistämiseen, ja menossa oleva kriisi koskettaa myös meitä ja sidosryhmiämme tällä kentällä todella paljon. Me pyrimme kaikin tavoin tukemaan kansainvälistymisen parissa työtä tekeviä kollegojamme, kansainvälisten ohjelmien kautta ulkomailla olevia suomalaisia ja Suomeen tulleita ulkomaalaisia. Tilanne muuttuu koko ajan ja kysymykset eivät ole yksinkertaisia, mutta ohjeistamme omalta osaltamme tätä työtä tekeviä mahdollisimman nopeasti. Samalla tarjoamme tukea kasvatuksen ja koulutuksen järjestäjille Suomessa. 
 


Kirjoittaja

Minna Kelhä
Minna Kelhä
Pääjohtaja, Opetushallitus