Kansainvälistymisen kokemukset antavat nuorille eväitä tulevaisuuteen – uraohjaus tukee valinnoissa

Blogi
Elinikäinen ohjaus Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus Euroguidance
Joskus lyhytkin kansainvälistymiskokemus voi auttaa löytämään uuden suunnan elämässä. Kun nuoren rohkeus ja itsetunto vahvistuvat, hänen voi olla helpompi hakea opiskelemaan ja töihin sen jälkeen. Uraohjaajan rooli nuoren elämän risteyskohdassa on parhaimmillaan merkittävä, ja kansainvälisten kokemusten pariin ohjaamisella voi olla käänteentekeviä vaikutuksia nuoren elämään.

Anne Valkeapää ja Satu Ryynänen

Kansainvälisten kokemusten pariin ohjaamisella voi olla käänteentekeviä vaikutuksia nuoren elämään.
Kansainvälisten kokemusten pariin ohjaamisella voi olla käänteentekeviä vaikutuksia nuoren elämään.

Koronapandemia on vaikeuttanut Suomessa etenkin nuorten työllistymistä. Nuoren voi olla haastavaa löytää esimerkiksi kesätyötä tai ensimmäistä työpaikkaa. Siksi uraohjauspalveluiden rooli on nyt entistä tärkeämpi. Uraohjaajien on osattava tukea nuorta myös kansainvälisyystaitojen hankkimisissa sekä oman osaamisen tunnistamisessa. Kansainvälisten kokemusten kautta hankittu osaaminen voi helpottaa työllistymistä. 

Opinto- ja uraohjauspalvelut tarjoavat nuorelle luotettavaa tietoa tulevaisuutensa suunnitteluun. Palveluissa annettava kansainvälisyysohjaus tarjoaa paitsi neuvoa ja ohjausta käytännön asioista, kuten opiskelupaikan hausta ulkomailta, myös tukea oman kansainvälisen osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. 

Muuttuneessa maailmantilanteessa myös kansainvälisyysohjaukselle on tarvetta, sillä kansainvälinen osaaminen on yhä tärkeämpää työelämässä. Kuten valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko (2021) kuvaa: ”Suomi on riippuvainen kansainvälisyydestä, ja koulutusjärjestelmän on kyettävä kouluttamaan osaajia, joilla on kyky ja kiinnostus toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.” 

Erityisesti ne nuoret ja nuoret aikuiset, jotka etsivät suuntaansa elämässä ja työmarkkinoilla, voivat hyötyä kansainvälisistä kokemuksista. Siksi kansainvälistymisen mahdollisuuksia tulisi tarjota myös heille, jotka eivät tavallisesti hakeudu näiden mahdollisuuksien pariin. Kansainvälistä osaamista voi hankkia esimerkiksi työharjoittelun tai vapaaehtoistyön kautta sekä Suomessa että ulkomailla. 

Kun nuori toimii erilaisten ihmisten kanssa kansainvälisissä ympäristöissä, tulevaisuudessa tärkeät työelämätaidot, kuten globaalien asiayhteyksien ymmärtäminen ja globaali lukutaito, yhteistyötaidot, ongelmanratkaisu- ja empatiakyky, epävarmuuden sietokyky ja solidaarisuus kehittyvät. Nämä ovat tulevaisuuden työelämän valttikortteja myös tulevaisuudentutkijoiden mukaan. 

Työn luonne ja työvoiman kysyntä tulevat muuttumaan. Nuoret tarvitsevat monipuolisesti tietoa ja ohjausta työnhakuun sekä omien vahvuuksiensa tunnistamiseen.  Ohjaus- ja tukipalvelujen avulla nuoret voivat tavoitella merkityksellistä elämää ja vahvistaa hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti. 

Kirjoittajat työskentelevät Suomen Euroguidance-keskuksessa. Euroguidance edistää ohjausalan kansainvälistymistä kansallisesti ja Euroopan tasolla. Suomen Euroguidance-keskus sijaitsee Opetushallituksessa.


Kirjoittajat

Anne Valkeapää
Anne Valkeapää
Vastaava asiantuntija, Opetushallitus
Satu Ryynänen
Satu Ryynänen
Asiantuntija, Opetushallitus