Koulun ja maahanmuuttaneiden huoltajien yhteistyöllä ratkaistaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ongelmia

Blogi
Kodin ja koulun yhteistyö Kotoutuminen Kulttuurinen moninaisuus Opettajat ja kasvattajat Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus
Jotta voimme ratkaista lasten ja nuorten haasteita yhdessä, on kuultava, millaisia tarpeita maahanmuuttaneilla huoltajilla on. Opetushallituksen ja Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n järjestämässä Erätaukodialogissa kohtasivat pääkaupunkiseudun opettajat ja arabiankieliset vanhemmat.

Yahya Alhajji ja Anne Kolehmainen

En gruppbild av Dialogpausens deltagare.
Erätauko-dialogiin osallistui opettajia ja arabiankielisiä vanhempia.

Viime aikoina on uutisoitu alaikäisten väkivallan lisääntymisestä. Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen sanoi Helsingin Sanomissa 28.10.2022, ettei väkivallan kierteestä voida puhua ilman, että puhutaan samalla maahanmuutosta. Yhdymme Pekkarisen näkemykseen siitä, että maahanmuuttaneiden lasten ja nuorten ongelmat on ratkaistava yhteistyössä heidän huoltajiensa kanssa. 

Opetushallituksen ja Suomi-Syyria Ystävyysseura ry:n tänä syksynä järjestämässä koulun ja huoltajien välistä yhteistyötä käsitelleessä Erätaukodialogissa kohtasivat arabiankieliset perusopetuksen oppilaiden huoltajat ja pääkaupunkiseudun koulujen opettajat. 

Keskustelussa huoltajat kertoivat kokevansa, että kodin ja koulun välinen yhteistyö on toisinaan onnistunut hyvin ja toisinaan huonommin. Huoltajat kaipasivat kouluilta tiiviimpää yhteydenpitoa sekä heidän kulttuuritaustansa ja kasvatusarvojensa huomioimista, esimerkiksi perheen elämään kuuluvia juhlapyhiä muistamalla.

– Toivoisin, että koulu ja opettajat auttaisivat meitä ymmärtämään paremmin koulun toimintaa ja sitä, miten vanhempina voimme paremmin tukea lapsiamme oppimaan ja kouluttautumaan täällä Suomessa, eräs osallistujista sanoi.  

Erätaukodialogiin osallistuneet pääkaupunkiseudun koulujen opettajat puolestaan kertoivat, ettei heillä ole riittävästi aikaa ja osaamista yhteydenpitoon huoltajien kanssa, vaikka tarve tähän onkin tunnistettu. 

Maahanmuuttaneiden vanhempien osallisuutta on tuettava – monikielisistä ohjaajista hyviä kokemuksia 

Hyviä kokemuksia kodin ja koulun yhteistyöstä kuultiin etenkin kouluista, joissa työskentelee monikielisiä ohjaajia. Monikielisten ohjaajien tehtävänä on maahanmuuttajataustaisten oppilaiden osallisuuden vahvistaminen sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön tukeminen. Vesalan peruskoulussa Helsingissä monikielisenä ohjaajana toimivan Brahim Oubamouhin alustus omasta työstään herätti paljon kiinnostusta, ja monikielisiä ohjaajia toivottiinkin kouluihin lisää.

Jotta voimme ratkaista syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten haasteita yhdessä, on kuultava, millaisia tarpeita maahanmuuttaneilla huoltajilla on. Maahanmuuttaneet huoltajat saattavat tarvita lastensa koulunkäynnistä enemmän tietoa kuin Suomessa koulunsa käyneet huoltajat.

Vuoropuhelujen rakentamisessa on tärkeää huolehtia siitä, että maahanmuuttaneet voivat osallistua keskusteluihin. Kun Erätauko-dialogissa mukana on riittävästi tulkkeja, kaikki saavat ilmaista itseään kielellä, jota parhaiten osaavat. Osallisuus ei synny itsestään, vaan sen eteen on tehtävä tietoisesti töitä. 

Erätaukodialogi oli osa sisäministeriön maahanmuuttodialogeja. Dialogeja järjestäneet tahot toimittavat yhteenvedot keskusteluista sisäministeriöön, missä tietoa hyödynnetään muun muassa tulevassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa. Järjestämämme dialogin tietoja hyödynnetään myös Opetushallituksessa kotoutumisen tukemisen kehittämisessä. 
 


Kirjoittajat

Yahya Alhajji
Yahya Alhajji
Koordinaattori, Suomi-Syyria Ystävyysseura ry
Anne Kolehmainen
Anne Kolehmainen
Erityisasiantuntija, Opetushallitus