Lämmin kiitos kuluneesta lukuvuodesta!

Blogi
Kasvatuksen, koulutuksen ja kansainvälistymisen aiheet ovat olleet näkyvästi yhteiskunnallisessa keskustelussa etenkin vaalikeväänä. Työmme tärkeys on ymmärretty, ja kesän lähestyessä jokainen voi olla ylpeä arjessa tehdystä työstä, josta rakentuu tulevaisuuden sivistys.

Minna Kelhä

Joukko lapsia juoksee iloisina koulusta ulos.

Lukuvuosi 2022–2023 on pian päättymässä. Tänäkin vuonna arkea on eletty epävarmuuksien keskellä: hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, koronavuosien jäljet näkyvät edelleen ja olemme joutuneet varautumaan erilaisiin poikkeustilanteisiin aina informaatiovaikuttamisesta sähkökatkoihin.

Elämme aikaa, jossa sivistyksestä, osaamisesta ja jokaisen mahdollisuudesta osallisuuteen on pidettävä entistä tiukemmin kiinni. Kasvatus ja koulutus sekä niiden tuoma usko tulevaisuuteen on perusta, jolla huolehdimme lasten, nuorten ja aikuisten oppijoiden kyvystä toimia entistä haastavammassa maailmassa, jossa luottamusta toisiin ja yhteiskuntaan koetellaan eri tavoin.

Selvästikään en ole näiden ajatusteni kanssa yksin, sillä vaalikeväänä keskustelu osaamisesta, oppimistuloksista ja koulutusjärjestelmämme toimivuudesta on käynyt kiivaana. Samaan aikaan kasvatuksen ja koulutuksen arjessa on koko ajan rakennettu tulevaisuutta: opittu, opeteltu, leikitty, innostuttu ja avattu uusia näkökulmia.

Meille Opetushallituksessa on ensiarvoisen tärkeää pitää kiinni siitä, että jatkossakin kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet oppimiseen asuinpaikasta ja taustasta riippumatta. Se tarkoittaa myös jokaisen alan ammattilaisen mahdollisuutta keskittyä arjessa kaikkein tärkeimpään eli opettamiseen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä läsnäoloon ja vuorovaikutukseen.

Jotta tämä on mahdollista, on meidän pidettävä huolta alan ammattilaisten hyvinvoinnista. Omalta osaltamme haluamme Opetushallituksessa tehdä tämän eteen kaiken voitavamme. Palautumista pitäisi olla koko ajan arjessakin, mutta etenkin kesälomakaudella siihen on toivottavasti kaikilla mahdollisuus.

Siksi nyt on aika kiittää koko Opetushallituksen puolesta kaikkia kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia kuluneesta lukuvuodesta. Toivon jokaiselle teistä sekä lapsille, oppilaille ja opiskelijoille rentouttavaa lomaa. Lisäksi toivotan paljon onnea opinnoista ja koulutuksesta valmistuville ja syksyllä uuteen siirtyville.

Hyvää kesää!


Kirjoittaja

Minna Kelhä
Minna Kelhä
Pääjohtaja, Opetushallitus