Lukiouudistus tähtää opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen

Blogi
Opetussuunnitelma Lukiokoulutus
Lukiolaisten hyvinvointi on noussut aiheellisesti esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Korkeakoulujen valintajärjestelmän uudistuessa ja ylioppilaskokeiden painoarvon kasvaessa lukiolaiset kokevat ymmärrettävästi yhä enemmän paineita ja stressiä. Onkin perusteltua, että meneillään olevan lukiouudistuksen keskeisenä tavoitteena on lukiolaisten hyvinvoinnin edistäminen. 

Riia Palmqvist ja Petri Lehikoinen

Petri Lehikoinen ja Riia Palmqvist

Parhaillaan Opetushallituksessa laadittavissa uusissa lukion opetussuunnitelman perusteissa halutaan tukea hyvän arjen rakentamista lukiolaisille. Tämä näkyy muun muassa siinä, että hyvinvointia edistävien tekijöiden tunnistaminen ja vahvistaminen on nostettu yhdeksi lukio-opintojen keskeisistä tavoitteista. 

Opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia tuetaan jatkossa entistä vahvemmalla ohjauksella. Kun uudet opetussuunnitelman perusteet otetaan käyttöön syksyllä 2021, kaikki lukion aloittavat opiskelijat pääsevät laatimaan entistä kattavamman henkilökohtaisen opintosuunnitelman.

Tulevaisuudessa onkin entistä tärkeämpää, että koulut mahdollistavat opinto-ohjaajille riittävästi aikaa opiskelijoiden tukemiseen opintosuunnitelman laatimisessa. Keskusteluissa opinto-ohjaajan on mahdollista tehdä havaintoja opiskelijan jaksamisesta ja ohjata tarvittaessa esimerkiksi psykologin tai kuraattorin luokse.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista tuetaan jatkossa entistä vahvemmin myös erityisopetuksen avulla. Kun toistaiseksi lukiolaiset ovat olleet eriarvoisessa asemassa tarjotun tuen osalta, uuden lukiolain ja uusien lukion opetussuunnitelman perusteiden myötä kaikissa lukioissa on tarjottava erityisopetusta sitä tarvitseville.

Tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa ja säännöllisesti koko lukion ajan. Koulutuksen järjestäjät päättävät itse, miten opiskelijoiden tukitoimien tarve arvioidaan ja miten tuki toteutetaan käytännössä.

Yksi suurimpia huolenaiheita lukiokoulutuksessa on suorituskeskeisyyden lisääntyminen. Meidän lukion kehittäjien ja lukiolaisten on yhdessä tehtävä töitä sen hyväksi, että lukio on ihmisen parasta aikaa.

Meidän on myös muistettava sydämen sivistyksen ulottuvuus: mitä jää jäljelle, kun kaikki opeteltu unohtuu? Sydämen sivistystä ovat edistämässä lukioiden yhteisöllinen ja osallistava toimintakulttuuri, yhteydet ympäröivään maailmaan sekä elämänhallinnan taitojen harjoittelu lukion aikana. 


Kirjoittajat

Riia Palmqvist
Riia Palmqvist
Opetusneuvos, Opetushallitus
Petri Lehikoinen
Petri Lehikoinen
Opetusneuvos, yksikön päällikkö, Opetushallitus