Käytettävyyden vuosi 2020

Blogi
MPASSid Digitaalisuus

Siinä missä päättynyt vuosi oli MPASSid:ssä palvelun vakiinnuttamisen vuosi, keskitymme tänä vuonna palvelun käytettävyyden parantamiseen. Tavoitteenamme on myös tiivistää luottamusverkoston yhteisöllisyyttä. MPASSid osallistuu vuoden aikana useisiin tapahtumiin ja järjestää osallistavia työpajoja niin luottamusverkoston nykyisille kuin tulevillekin jäsenille. 

MPASSid:n tapahtumavuosi käynnistyy OKM:n järjestämällä seminaarilla maaliskuun alussa aiheinaan uudet lukutaidot ja digiturvallisuus, digitalisaation tiekartta, oppimisanalytiikka sekä tietosuoja. Luvassa on myös tilannekatsaus MPASSid:stä. Ilmoittautuminen tapahtumaan avautuu lähiaikoina. Seminaarin lisäksi maaliskuussa järjestetään MPASSid-työpaja palveluntarjoajille. Huhtikuussa MPASSid nähdään jälleen ITK-päivillä. Kesäkuulle on suunnitteilla yksi ja loppuvuodelle kaksi tapahtumaa. Tapahtumien tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta eri tahojen välillä ja luoda luottamusverkoston jäsenten käyttäjäyhteisöä, joka osallistuu aktiivisesti palvelun kehittämiseen.

Vuoden ensimmäisessä käyttäjien tapaamisessa on tarkoitus keskustella tietojoukosta, joka jokaisesta kirjautuneesta käyttäjästä välitetään palvelulle eli ns. MPASSid-tietomallista. Tietomalli määrittää esimerkiksi, että jokaisesta kirjautuneesta käyttäjästä välitetään palvelulle mm. etunimi, sukunimi, koulukoodi ja koulun nimi. Tietomalli on oikeastaan palvelun kivijalka, jonka päälle palvelun hyödyt rakentuvat. Tästä syystä yhteisymmärrys tietomallin tulkinnasta ja ennen kaikkea tietomallin muuttamisen tavoista ja aikatauluista ovat ensiarvoisen tärkeitä. 

Käymme läpi myös, kuinka käyttäjien tulisi kirjautua ulos palvelusta, jotta käyttäjät eivät vahingossa voi esiintyä toisena käyttäjänä tai nähdä toisen käyttäjän tietoa. Tämä on kaikkia selainpohjaisia kertakirjautumisjärjestelmiä koskettava vakava tietosuojaongelma, johon ei valitettavasti ole helppoa täydellistä ratkaisua. Tästä syystä on tärkeä sopia yhteisistä käytännöistä, joilla tätä riskiä voidaan hallita mahdollisimman hyvin. Vuoden aikana haemme myös parhaita käytäntöjä. Tavoitteenamme on tehdä MPASSid:sta käyttäjäystävällisempi. Haluamme MPASSid:sta joko täysin näkymättömän tai ainakin panostamme toimenpiteisiin, joilla merkittävästi vähennetään käyttäjän toimenpiteitä ja “turhaa klikkailua” palveluihin pääsemiseksi.

MPASSid ei vielä toteuta täyttä potentiaaliaan monessakaan mielessä. Vuoden aikana järjestettävissä yhteisötapaamisissa etsitään keinoja, joilla luottamusverkostoon saataisiin nykyiseen verrattuna kaksinkertainen määrä oppimista ja opettamista tukevia palveluita. Vastaavasti monessa koulussa MPASSid:n yli kirjaudutaan vain yhteen tai korkeintaan muutamaan palveluun. Mitä laajemmin eri palveluihin pääsee saman kirjautumisen kautta, sitä suurempi ajan ja vaivan säästö opettajille ja oppijoille.