Pääseekö loppukäyttäjä kirjautumaan MPASSid:n kautta mihin tahansa palveluun?

Blogi
MPASSid Digitaalisuus
MPASSid-luottamusverkoston jäseneksi liittyminen avaa kotiorganisaatioina toimivien opetuksen tai koulutuksen järjestäjien loppukäyttäjille, eli oppilaille, opiskelijoille ja opettajille, pääsyn monien eri palveluntarjoajien sähköisiin palveluihin.

MPASSid-luottamusverkostoon eivät kuitenkaan pääse aivan kaikenlaiset palveluntarjoajat. Kaikki luottamusverkoston jäseneksi hyväksyttävät palveluntarjoajat ovat allekirjoittaneet saman sopimuksen kuin opetuksen tai koulutuksen järjestäjätkin. Sopimuksessa edellytetään, että jäseneksi liittyvän palveluntarjoajan palvelut tukevat opetusta. Jokainen palvelu tarkastetaan ennen kuin se liitetään tunnistuksenvälityspalveluun. Päätöksen siitä, että palvelu täyttää luottamusverkoston jäseneltä edellytettävät vaatimukset, tekee luottamusverkoston operaattori. Operaattorina toimii CSC, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus korkeakoulujen Haka-luottamusverkoston operoinnista sekä siihen liittyvistä tietoturvakysymyksistä.

Jokainen palvelu tarkastetaan ennen kuin se liitetään tunnistuksenvälityspalveluun.

Sen lisäksi, että MPASSid-luottamusverkoston jäseneksi hyväksytyt palvelut ovat käyneet läpi tiukan seulan, saattaa kotiorganisaatio haluta rajoittaa oppilaalle tai opiskelijalle tarjottavaa palveluvalikoimaa vain sellaisiin palveluihin, joita tietyssä oppilaitoksessa on päätetty käytettäväksi. Ennen syyskuun loppua 2018 CSC tulee käymään läpi jokaisen luottamusverkostoon liittyneen kotiorganisaation kanssa ne palvelut, joita he haluavat käyttää ja teknisesti estämään sellaisten palveluiden käytön, joita he eivät halua käyttää. Tulevaisuudessa, arviolta vuonna 2019, koulutuksen järjestäjät voivat hallinnoida käyttämiään palveluita asiakasportaalissa.