Palveluesittely: Annie the App

Blogi
MPASSid Digitaalisuus

”Annie on opiskelijoille ja oppilaitoksille suunnattu SaaS-pohjainen palvelu. Se auttaa kaikenikäisiä opiskelijoita kiinnittymään opintoihin koko opintopolun ajan ja oppilaitoksia ennaltaehkäisemään opintojen keskeyttämistä.”

”Annie perustuu opiskelijoille lähetettäviin kohdennettuihin mikrokyselyihin, joihin opiskelijat voivat vastata kertoen kokemuksistaan, motivaatiostaan, hyvinvoinnistaan ja tavoitteistaan, jotka liittyvät opiskeluun. Saadut tulokset ovat osoittaneet, että Annie tavoittaa opiskelijat hyvin. Kaiken kaikkiaan 75 – 85 % opiskelijoista vastaa Annien lähettämiin kyselyihin. Annie on myös osoittanut, että opiskelijoilla on tuen tarpeita. Karkeasti yleistäen voisi sanoa, että noin 20 % opiskelijoista on ilmoittanut tarvitsevansa tukea opinnoissaan Annien kautta.”

”Annie on kehitetty myös varmistamaan, että opiskelijoiden tarpeisiin vastataan yhdistämällä opiskelija ja hänen tarpeisiinsa vastaava oikea henkilö. Annie kokoaa yhteen ja analysoi opiskelijoiden vastaukset ja auttaa oppilaitoksen henkilökuntaa vastaamaan opiskelijoiden kulloiseenkin opiskeluvaiheeseen, kuten työharjoittelujaksoon, liittyviin tarpeisiin. Annie vapauttaa henkilöstön työaikaa opiskelijoiden kontaktoinnista heidän auttamiseen sekä kohdentamaan resursseja niiden opiskelijoiden auttamiseen, ketkä tukea eniten tarvitsevat.”

”Littyimme MPASSid-luottamusverkostoon kesällä 2019. Liityimme mukaan, koska haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisimman helpon tavan ottaa palvelumme käyttöön, ja kirjautumisratkaisu on osa sitä. Toki on mielenkiintoista seurata, miten luottamusverkoston jäsenet, koulutuksen järjestäjät ja palveluntarjoajat tulevaisuudessa löytävät toisensa ja mahdolliset yhteistyömahdollisuudet. Palvelun liittäminen MPASSid-verkostoon onnistui meidän puoleltamme vaivatta ja nopeasti, eikä meillä ole mitään negatiivista sanottavaa MPASSiin liittymisestä. Keväällä 2019 järjestetty 20plus20-kampanja ja mahdollisuus saada silloisen Kokoa Standardin, nykyisen Education Alliance Finlandin tekemä tuotteen laatuarvio sai meidät lopulta liittymään MPASSiin, koska ulkopuolisen toteuttama arvio kiinnosti meitä paljon. Hauska kampanja kaikin puolin!”

”MPASSid:sta on meille hyötyä siinä, että asiakkaamme, koulutuksen järjestäjät, ovat tyytyväisiä siihen, että heillä on yksi tunnus vähemmän muistettavaa järjestelmien parissa työskennellessä.”