Palveluesittely: Qridi

Blogi
MPASSid Digitaalisuus

Qridi on suomalainen, kansainvälisesti palkittu formatiivisen arvioinnin ja oppimisen analytiikan digitaalinen alusta. Kivaa ja helppokäyttöistä, taitojen oppimiseen ja arviointiin keskittyvää alustaa käyttää jo joka kymmenes Suomen peruskoululainen.

Qridi toimii työnorganisoinnin ja portfolio-oppimisen työvälineenä, jossa tavoitteiden näkyväksi tekeminen ja oppimisprosessin dokumentointi auttavat oppilasta ymmärtämään enemmän juuri omasta oppimisestaan sekä löytämään omia vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita.

Kokonaisvaltainen työkalu mahdollistaa monipuolisen itsearvioinnin, vertais- ja ryhmäpalautteen sekä opettajan arvioinnin. Kirjastosta on saatavilla paljon valmista ja monipuolista materiaalia oppimisen tueksi. Erilaiset yhteenvedot ja selkeät visuaaliset kuvaajat luovat hyvän pohjan jatkuvalle vuoropuhelulle.

Qridillä on omat käyttöliittymät niin opettajalle, oppilaalle, huoltajille kuin koulun johtajillekin. Kirjautumisen helppous on todella tärkeä elementti sovelluksen kuin sovelluksen käytettävyydessä. Olemme halunneet mahdollistaa asiakkaillemme monipuoliset kirjautumistavat, että jokainen voi käyttää itselleen tutuiksi tulleita tunnuksia.

Qridi on liittynyt MPASSid-verkostoon jo syksyllä 2016. Ylläpidon, opettajien ja oppilaiden näkökulmasta MPASS-tunnusten käyttö Qridiin kirjautumisessa on todella vaivatonta.