Palveluesittely: Tiera Edison – pedagogiikkaa tukemassa MPASSid:tä hyödyntäen

Blogi
MPASSid Digitaalisuus

Edison-työpöytäsovellus on yhteensopiva MPASSid:n, Office 365:n ja Googlen SSO:n kanssa, hyödyntää OIDC-protokollaa ja voidaan integroida sekä opetusverkkoon että hallintoverkkoon

Tiera Edison on sähköinen työpöytäsovellus. Se sisältää ”laattoja”, joiden avulla käyttäjä (esim. opettaja, oppilas) pääsee siirtymään vaivattomasti, nopeasti ja turvallisesti suoraan muihin sovelluksiin:

  • Kertakirjautuminen sovellukseen (SSO)
  • Roolitus ja oikeudet kunnan AD:sta tai oppilasrekisteristä

Edison palvelu mahdollistaa opettajalle mm. Edustore hankintakanavan kautta hankittujen digitaalisten materiaalien jakamisen oppilailleen joko oppilaskohtaisesti tai opetusryhmittäin. Vastaavalla tavalla opettaja voi jakaa linkin (laatta, kortti) mihin tahansa sovellukseen, jonka katsoo tarpeelliseksi ja hän voi myös ottaa jaon pois sen jälkeen, kun tarve on loppunut ja pitää näin oppilaittensa työpöydän siistinä.

Työpöytiä on myös mahdollisuus jakaa, mikä auttaa niin opettajaa kuin oppilasta ryhmittelemään tarvitsemansa linkit loogisesti eri työpöydille ja jakamaan ja hallinnoimaan jakamiensa työpöytien sisältöjä haluamilleen käyttäjille tai käyttäjäryhmille. Työpöytien sisältöä on mahdollista hyödyntää myös esim. kahden tai useamman opettajan yhteisopetuksessa tai koulun kehitysprojektien kokoavana työpöytänäkymänä. Ennestään tuttua on laattojen/korttien ulkoasun muokkausmahdollisuus siten, että käyttäjä voi lisätä luomaansa korttiin haluamansa kuvan auttamaan esim. linkin jakamisessa vielä lukutaidottomille alakoulun oppijoille.

Opettajan aikaa vapautuu linkkien etsimisestä, kokeilemisesta, jakamisesta ja kirjautumisen onnistumisen seuraamisesta opetustyölle. Oppijalle digitaalisten resurssien käyttö tulee tutuksi ja sujuu myös kotona.

Edison uudistui

Tieran Edison -palvelu uudistui tammikuussa 2021. Uudistuksessa tehtiin muutoksia sekä Edison käyttöliittymässä että konepellin alle teknologiaan. Uudistuksen myötä palvelun konesali vaihtui tuoreelle palvelinalustalle. Käyttäjädatan synkronointi saatiin reaaliaikaiseksi ja toimintavarmuus sekä tietoturva paranivat uudistuksessa.

Edison -palvelun uudistuksen yhteydessä kaikkien Edison palveluun kuuluvien kuntien kanssa toteutettiin sekä käyttäjän autentikointi, että käyttäjätiedon synkronoinnit uudestaan. Kaikkiin digitaalisiin palveluihin saadaan vietyä ajantasainen tieto käyttäjästä riippumatta siitä, mikä taustajärjestelmä toimii pääjärjestelmänä käyttäjätiedoille. Kuntien käyttäjätiedot haetaan tyypillisimmin AzureAD ja ADFS integraatioiden kautta, mutta osalla Edison käyttäjäkunnista käyttäjätiedot tuodaan MPASS- ja OpinSys-integraatiolla. Edison toimii siis useilla eri tavoilla kunnan nykytilan ja tarpeen mukaisesti.

  • MPASS-integraatio mahdollistaa Edison palvelun käyttämisen MPASS-tunnuksilla, jolloin kaikki MPASS-integraatioon liitetyt sovellukset toimivat automaattisesti. Edison käyttöönotto vaatii kunnalle vain työpöytänäkymän luomisen ja sen ulkoasun muokkaamisen
  • Integraatioissa hyödynnetään Open ID Connect protokollaa (OIDC). Se on uudempi ja modernimpi protokolla SAML:iin verrattuna. OICD -pohjaisten SSO-integraatioiden tekeminen on nopeaa ja helppoa
  • Edison palvelusta pääsee ilman erillistä kirjautumista mm. Wilmaan, Edustoreen, O365 palveluihin, Googlen palveluihin sekä opettaja voi siirtyä käyttämään hallinnon verkon sovelluksia
  • Lisäksi on toteutettu kuntakohtaisia integraatioita tarpeen mukaan.

Työkaluja pääkäyttäjälle virheettömän palvelun mahdollistamiseksi

Edison työpöydältä siirrytään useisiin erityyppisiin digitaalisiin palveluihin ja jotta oppilaat pääsevät niihin ilman ylimääräisiä mutkia, täytyy käyttäjädatan hallinnan kunnan opetuksen järjestelmästä digitaaliseen palveluun saakka säilyä ehyenä. Edison -palveluun on toteutettu tätä varten työkaluja, joilla käyttäjädataan liittyvät virheet saadaan tunnistettua mahdollisimman nopeasti, jotta ne eivät aiheuttaisi häiriötä opetus- ja oppimistilanteissa.  Pääkäyttäjät voivat tarkistaa synkronointiajojen tuottaman virhelistan tai hakea tarkempia tietoja käyttäjien datasta Edisonin erillisestä käyttöliittymästä. Työpöydän kirjautumisen yhteyteen on toteutettu virheilmoitussivu, josta käyttäjä näkee virheellisen tai puuttuvan tietotyypin ja nopeuttaa näin virheen korjaamista kunnan järjestelmissä, kun syy on jo tiedossa.

Uudistuksen myötä palvelussa otettiin etunojaa tulevaisuuden digitalisaatiokehitystä ajatellen vaihtamalla Edison palvelun IDM -komponentti Tieran integraatioalustakokonaisuuteen kuuluvalla KuntaID -komponentilla. Tieran integraatioalusta ja KuntaID -komponentti ovat keskeinen osa käyttäjädata- ja mikropalveluhallintaa tulevassa DigiOne palvelukokonaisuudessa. KuntaID:tä hyödynnetään myös muissa Tieran kautta hankittavissa palveluissa, kuten varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmässä. Kun kunta on integroitunut KuntaID -komponenttiin kerran, on käytön laajentaminen uusien sovellusten tarpeisiin helppoa muillekin toimialoille opetuksen lisäksi.

Kirjoittaja

Mikko Rieppo
Ratkaisupäällikkö, Kuntien Tiera
mikko.rieppo(a)tiera.fi