Palvelun vakiintumisen vuosi 2019

Blogi
MPASSid Digitaalisuus
Päättyneenä vuotena 2019 kirjautumismäärät kasvoivat nopeasti ja loppuvuonna kirjautumisia tehtiin kuukaudessa keskimäärin 300 000. Projekti- ja pilotointivaiheen pölyt on karistettu lopullisesti ja MPASSid-palvelu on vakiintunut osaksi perus- ja toisen asteen opetuksen digitaalista infrastruktuuria.

Tunnistuspalvelun varma häiriötön toiminta oli meille MPASSid:n ylläpidosta vastaavalle MPASSid-operaattorille tärkein teema viime vuonna. Rakensimme vuoden aikana palvelun tuottamiseen tarvittavan teknisen alustan kokonaan uudestaan, siten että tekninen alusta on nyt hajautettu maantieteellisesti CSC:n Espoon ja Kajaanin konesaleihin, ja tuotanto voidaan hetkessä siirtää näiden paikkojen välillä vikatilanteen tai ylläpidon sitä vaatiessa. Alustan käyttöönotto lokakuun lopussa sujui pääosin hyvin. Loppuvuodesta palvelua on rutiininomaisesti siirretty lukuisia kertoja Espoon ja Kajaanin välillä ilman ongelmia.

Kesäloman jälkeen palvelun käyttömäärät nousivat moninkertaisiksi, mikä oli luonnollisesti palvelun kehityksen kannalta positiivinen asia. Ongelmitta vuosi ei kuitenkaan sujunut, osin juurikin nopean kasvun esiintuomista palvelun kehitystarpeista. Marraskuussa palvelussa oli kaksi laajaa katkoa tuoden esiin ohjelmakoodissa olleen vian, joka ilmeni ainoastaan kun useampi käyttäjä kirjautui saman sekunnin murto-osan aikana. Vika saatiin onneksi jäljitettyä ja korjattua nopeasti. Lisäksi opettajilla ja oppijoilla on ollut vaikeuksia kirjautua tiettyihin palveluihin. Syyksi ilmeni palveluiden tuottajien ja tuotantoon osallistuvien pitkä ketju toimijoita (palveluntarjoaja, palveluntarjoajan alihankkijat, MPASSid-operaattori, opetuksen tai koulutuksen järjestäjä sekä opetuksen tai koulutuksen järjestäjän alihankkijat), joiden välinen prosessi ei aina ole toiminut saumattomasti yhteen. Erityisesti muutostilanteissa on vielä parannettavaa. Vuonna 2020 MPASSid-operaattori haluaakin kiinnittää huomiota tähän toimijaverkostoon ja tehdä voitavansa, jotta opettajien ja oppijoiden käyttökokemus paranee. Tavoitteena on, että palveluun kirjautuminen olisi mahdollisimman huomaamaton tapahtuma. 

Kesäloman jälkeen palvelun käyttömäärät nousivat moninkertaisiksi

Jonkin verran käytettävyyteen kiinnitettiin huomiota jo viime vuonna, mutta muutokset ovat olleet ainakin työmäärän puolesta pienempiä. Näkyvin muutos on ollut tunnistuslähteen valintasivun (“Valitse koulusi -sivu”) uudistus, joka oli ehdottoman välttämätöntä tehdä palveluun liittyneiden koulutuksen järjestäjien määrän kasvettua yli toisen sadan. Ennen uudistusta valintasivuna toimi hankalakäyttöinen lista koulutuksen järjestäjien tai kuntien nimiä ja logoja. Parannuksen myötä oma koulu tai kunta etsitään hakukenttää kirjoittamalla, jonka lisäksi kolme viimeisintä valintaa jää sivulle muistiin. Palvelun uusi sivu otettiin käyttöön ennen kesää ja siihen on tehty pieniä parannuksia loppuvuoden aikana.  

Syksyn 2018 suuren kasvupyrähdyksen jälkeen MPASSid-luottamusverkostoon oli vuoden 2019 alussa liittynyt noin 70 % perusasteen ja noin 80 % lukioasteen oppilaitoksista. Loppuvuodesta luvut ovat kohonneet 86 %:iin (perusaste) ja 92 %:iin (lukioaste). Lisäksi opetuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa aloitettiin panostamaan palveluntarjoajiin ja MPASSid-yhteensopivien palvelujen käytön kasvattamiseen. Vuoden aikana palveluntarjoajille järjestettiin kaksi työpajaa.Työpajoissa, yhdessä palveluntarjoajien ja muiden toimijoiden kanssa, kehitimme MPASSid:n palvelupolkua ja mietimme MPASSid:n ajankohtaisia kehityskohteita palveluntarjoajien näkökulmasta, sekä kävimme läpi MPASSid:n hyötyjä palveluntarjoajien näkökulmasta. Työpajojen lopputuloksena luotiin MPASSid-verkkosivuille oma alisivu, jossa nyt kirjoitushetkellä on esitelty 29 MPASSid-yhteensopivaa palvelua.

Tutustu MPASSid-yhteensopivien palveluiden esittelysivuumme

Kesän aikana MPASSid alkoi tukea OpenID Connect (OIDC)-protokollaa, joka antoi palveluntarjoajille uuden tavan tuottaa MPASSid-yhteensopivia palveluita. Uudistus oli tärkeä askel palvelun kehityksessä, sillä palveluntarjoajat olivat kyselleet OIDC-tuen mahdollisuutta jo pidemmän aikaa. OIDC on teollisuuden, muun muassa Googlen, Microsoftin ja PayPalin, laajasti käyttämä käyttäjätunnistusprotokolla. OIDC on moderni, helppokäyttöinen, sekä erilaisia päätelaitteita, kuten älypuhelimia ja tabletteja, tukeva käyttäjätunnistusprotokolla.

Syksyllä aloimme ensimmäistä kertaa johdonmukaisesti seuraamaan MPASSid-kirjautumistilastoja: mitä palveluta MPASSid:n kautta käytetään, missä tunnistautumisia tehdään eniten ja kuinka paljon kunkin kuukauden aikana on tunnistauduttu. Iloksemme saimme huomata, että syksyn alettua MPASSid:ta käytettiin huomattavasti enemmän kuin kevätlukukautena: kun toukokuussa tehtyjä MPASSid-tunnistautumisia oli noin 38 000, syyskuussa niitä oli yli 267 000. Lokakuussa luku oli vielä suurempi, ja marraskuun aikana koko vuoden tunnistautumismäärä nousi yli miljoonaan. Eniten kirjautumisia tehdään Parkanosta, Forssasta, Valkeakoskelta ja Ruskosta. Yhteistä näille paikoille on, että niissä käytetään ns. työpöytäohjelmistoja. Eniten käytetyt palvelut ovat SanomaPro-oppimateriaalit, itslearning, Desku-työpöytä ja Parkanon Kampus-työpöytä.

Marraskuussa osallistuimme opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhdessä järjestämään Perusopetuksen digitalisaation yhteentoimivuus -seminaariin, jossa paikalla oli ilahduttavan paljon sekä uusia että vanhoja kasvoja MPASSid-luottamusverkostosta. Tapahtumassa kuultiin ja keskusteltiin sähköisten oppimispalveluiden ja -ympäristöjen kehittämisestä. 

Vuonna 2020 tavoitteenamme on tiivistää luottamusverkoston yhteisöllisyyttä entisestään. Teknisellä puolella panostamme erityisesti käytettävyyteen tavoitteenamme vähentää kirjautumisessa tarvittavat klikkaukset minimiin.