Sähköinen työpöytä, Opentunti ja MPASSid

Blogi
MPASSid Digitaalisuus
Otamme blogiin yhteistyökumppaneiden kirjoituksia MPASSid ympäriltä ja sitä hyödyntävistä ratkaisuista. Alla olevan tekstin MPASSid-palvelua hyödyntävästä sähköisestä työpöydästä ja Opentunti-palvelusta on kirjoittanut Janne Korsimo.

Opetushallituksen pääjohtajalla Olli-Pekka Heinosella on unelma. Pääjohtajan unelmassa digitaaliset palvelut ovat helppokäyttöisiä, tietoturvallisia ja antavat tasa-arvoisesti mahdollisuuden kasvaa ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. Unelmassa sähköisen osaamisrekisterin päälle rakentuu uusia palveluja. Osaamisrekisterin avulla pystytään paremmin tukemaan sekä oppilaiden että henkilökunnan yksilöllisen osaamisen kehittymisen polkua.

Unelman toteutumista on odotettu kuumeisesti. Opettajat ovat odottaneet helppokäyttöisiä järjestelmiä tukemaan opetusta ja toisaalta opetuksen järjestäjät ovat odottaneet kansallisia ratkaisuja, koska itsenäisesti palvelujen rakentaminen on sekä kallista että turhauttavaa.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kannustamana Opentunti Ry yhdessä Enter SystemSolutions Oy:n kanssa toteuttaa osan unelmista. Lukuvuoden 2018-2019 alusta pilotoidaan sähköistä työpöytää, jonka kautta sekä oppilaat että opettajat pääsevät yhdellä tunnuksella opetuksen palveluihin, mm. oppilashallintojärjestelmään, pilvipalveluihin ja kaikkiin MPASSid:n piirissä oleviin palveluihin. Työpöydän kautta käytössä on myös Opentunti-palvelu. Opentunti toimii alustana maailman parhaalle opettajayhteisölle ja antaa mahdollisuuden osaamisrekisterille.

Pilotoinnin alkuvaiheessa on mukana noin 150 000 käyttäjää, opettajaa tai oppilasta. Kaupalliset palvelujen tuottajat, kuten oppimateriaalien tuottajat, voivat tarjota omia palveluja pilotissa oleville käyttäjille liittymällä MPASSid-palveluun. Pilotti kestää lukuvuoden ajan.

Opetuksen järjestäjiä voi liittyä mukaan koko pilotin ajan. Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö kannustavat kustantajia ja muita sähköisten opetuspalvelujen toimittajia liittämään oman palvelunsa tukemaan MPASSid-tunnistusta.

Lukuvuoden 2018-2019 jälkeen Suomessa on kansallinen helppokäyttöinen ja edullinen perustus, jonka päälle voidaan ketterästi lisätä uusia palveluja toteuttamaan uusia unelmia. Toukotöiden ollessa kiivaimmillaan siemen on kylvetty pääjohtajan kuvailemaan alustaan, joka toimii hyvinvoinnin, oppimisen ja työelämän yhteisenä alustana, joka vuorostaan toimii uuden ajan yhteiskuntasopimuksena. Ensimmäistä satoa päästään korjaamaan jo elokuussa 2018.