Tehokäytön hyödyt – kuinka otetaan kaikki irti MPASSid:stä

Blogi
MPASSid Digitaalisuus
MPASSid:n avulla opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opettajat ja oppilaat pääsevät yhdellä tunnistautumisella erilaisiin digitaalisiin oppimispalveluihin.

Systeemi on samanlainen kuin korkeakouluilla jo 15 vuotta käytössä ollut tunnistautumisjärjestelmä, Haka. Keskeinen hyöty on, että käyttäjien ei tarvitse muistaa lukuisia palvelukohtaisia tunnuksia, vaan he pääsevät samalla tutulla tunnus-salasana -parilla moniin erilaisiin digitaalisiin oppimispalveluihin. Oppimispalveluiden käyttöönotto on myös helppoa ja nopeaa, koska käyttäjätilejä ei tarvitse luoda käsityönä. Nopeimmillaan palvelun käytön voi aloittaa heti käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen.

Kulunut kevät ja meneillään oleva syksy on moninkertaistanut digitaalisten aineistojen käytön. Keväällä oppilaat siirtyivät etäopetukseen ja yhtäkkiä kaikki opiskelu tapahtui verkossa. Myös MPASSid:n kirjautumistilastoissa digiloikka näkyi käytön nelinkertaistumisena. Syksyllä oppilaat palasivat kouluihin lähiopetukseen, mutta digitaalisten oppimateriaalien käyttö opiskelussa on jatkunut edellisvuoteen verrattuna korkeammalla tasolla. Käyttö ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti. Kirjautumistilastosta nähdään, että kymmenen aktiivisinta opetuksen tai koulutuksen järjestäjää (alle 4 %) vastaa 60 %:sta kirjautumisista, 260 opetuksen tai koulutuksen järjestäjää lopuista 40 %:sta. Meitä mpassilaisia on askarruttanut mistä tämä ilmiö johtuu, ja kuinka siihen voisi vaikuttaa niin, että käyttö vähemmän käyttävien keskuudessa lisääntyisi.

Päätimme siis kysyä MPASSid:tä runsaasti käyttäviltä opetuksen tai koulutuksen järjestäjiltä heidän näkemyksiään. Vastauksissa korostui neljä seikkaa, jotka ovat yhteydessä MPASSid:n aktiiviseen käyttöön:

  1. Digitaalisuus on isona osana opetuksessa,
  2. oppijakohtainen päätelaite sekä oppijan työpöytäohjelmiston käyttö
  3. IT-johdon ja opetuksen hyvä keskinäinen yhteistyö, ja
  4. IT-johdon linjaukset ja pyrkimykset yhdenmukaistaa palveluiden käyttökokemusta.

Päästäksemme pureutumaan syvemmälle käyttöaktiivisuuden eroihin järjestimme marraskuun lopulla webinaarin, jossa toivoimme saavamme lisävalaistusta vähäisen käytön syistä.

Webinaarissa kuultiin Parkanon kaupungin ja Ruskon kunnan edustajien erittäin ansiokkaat esitykset. Molemmat edustavat MPASSid:n tehokäyttäjiä. Esityksissä kuultiin heidän yhteisestä matkastaan MPASSid:n kanssa näihin päiviin. Sekä Ruskossa että Parkanossa MPASSid on otettu alusta saakka mukaan digipalvelun kulmakiveksi ja käytön reunaehdoksi.

– Olimme mukana jo heti testausvaiheessa vuonna 2017. Oli suuri helpotus silloin saada hyvä ja luotettava tapa tunnusten luomiseen, Parkanon kaupungin pedagoginen TVT-tukihenkilö, Hannu Kari kertoo.

Työmäärä oli ennen MPASSid:tä isompi kuin nyt, koska hallitsimme silloin itse kaikkea.

Parkanossa on yksi n. 600 oppilaan yhtenäiskoulu ja yksi n. sadan oppilaan lukio. Parkanossa eniten käytettyjä palveluja ovat SanomaPro, Peda.net, Näppistaituri ja Studeo. Oppilaat kirjautuvat henkilökohtaisiin Chromebook-työasemiinsa, jotka Parkanon kaupunki tarjoaa oppijoille kolmannesta vuosiluokasta alkaen. Työasemaan kirjaudutaan G Suite -tunnuksin. Työasemakirjautuminen avaa automaattisesti oppijan työpöydän (Kampus) ja MPASSid-kertakirjautumisen, joten työpöydällä olevat palvelut avautuvat sen jälkeen suoraan ilman erillistä tunnistautumista. Parkanossa MPASSid koetaan tietoturvallisena kirjautumistapana, joka on helppo ottaa käyttöön ja jonka kautta on helppo ottaa käyttöön oppimateriaaleja.

– Olemme saaneet jopa palvelun tuote-esittelyä seuraavana päivänä tuotteen käyttöömme, Kari kertoo.

MPASSid toimii taustalla, eivätkä käyttäjät edes tiedä käyttävänsä sitä. Käyttäjien tarvitsee muistaa vain G Suite -tunnuksensa. Kaiken kaikkiaan Parkanossa IT-hallinnon työmäärä on vähentynyt

– Työmäärä oli ennen MPASSid:tä isompi kuin nyt, koska hallitsimme silloin itse kaikkea.

Ruskon kunnassa on 5 koulua ja n. 700 oppilasta. Kaikilla oppilailla ja opettajilla on oma päätelaite.

– Ruskon opetustoimen digitalisaatio-ohjelmaan on kirjattu, että hankinnat tehdään vain MPASSid-yhteensopiviin oppimispalveluihin, Ruskon kunnan opettaja Janne Korsimo kertoo

Käyttöä helpottavana tekijänä Ruskon kunnassa on MPASSid-yhteensopiva oppijan työpöytä (Desku), joka käynnistyy käyttäjän selaimessa automaattisesti työasemakirjautumisen jälkeen. Työpöydälle asennettujen oppimispalveluiden käyttö on suoraviivaista:

– Ja sitten vain painetaan nappia, Korsimo kertoo.

Kerran kun tietohallinnon jumppa on tehty, niin tietohallintoa ei sen jälkeen tarvita käyttöönotossa

– Meillä tehdään paljon työtä sen eteen, että palvelujen käyttö ja käyttöönotto olisi helppoa kaikille, Korsimo kertoo. Ruskon kunnassa toivotaankin, että lisää palveluntoimittajia liittyisi MPASSid-luottamusverkostoon, koska se lisäisi helposti käyttöön otettavia uusia palveluja opettajien ja oppilaiden iloksi.  Myös tietohallinnon käyttöönotto helpottuu MPASSid:n myötä:

– Kerran kun tietohallinnon jumppa on tehty, niin tietohallintoa ei sen jälkeen tarvita käyttöönotossa, Korsimo sanoo.

Esitysten ja webinaarissa käydyn keskustelun pohjalta korostuu näkemys, että tietohallinnon linjauksilla ja päätöksillä on tärkeä merkitys digitaalisten palveluiden käytön helppoudelle ja sitä kautta aktiiviseen käyttöön. Sen sijaan ei ole helppo osoittaa mitkä tekijät vaikuttavat tietohallinnon mahdollisuuksiin tehdä tarvittavia linjauksia ja päätöksiä. Voidaan kuitenkin arvailla, että opetuksen tai koulutuksen järjestäjän taloudellinen tilanne, tietotekniset osaamisresurssit ja organisaation monimutkaisuus ainakin vaikuttavat asiaan.  

Yksi keskustelussa esiin nostettu keino lisätä MPASSid:n käyttöä on tuoda lisää houkuttelevia palveluita MPASSid:n piiriin sekä parantaa sen piirissä jo olevien palveluiden käyttökokemusta. Uusina palveluina MPASSid:n piiriin toivottiin mm. Otavan ja Editan oppimateriaaleja, oppimismateriaalien hankintakanavaa EduStorea sekä matematiikan oppimispalvelua ViLLEä. Olemassa olevien palveluiden osalta toivottiin, että SanomaPro parantaisi nykyistä käyttökokemusta.  

Molemmat näkemykset herättävät kuulijoissa hyväksyvää hyrinää. Monet kokevat, että palvelujen toimivuus olisi yksi avainasioista, jotka edistävät niiden aktiivista käyttöä.

Todettiin myös, että opetuksen tai koulutuksen järjestäjien toiveet kantautuisivat paremmin palveluntarjoajien korviin, mikäli he esiintyisivät yhteisenä rintamana. Parkanon ja Ruskon kunnan esityksistä saatiin paljon hyviä ajatuksia ja vinkkejä oman toiminnan kehittämiseksi.

Kiitos kaikille osallistujille hyvästä tilaisuudesta!