Turvakielto-oppilaiden tietojen välitys Wilmasta valinnaiseksi toukokuussa 2020

Blogi
MPASSid Digitaalisuus
CSC tiedotti 22.4.2020 Visman Wilma-liitokseen tekemästä muutoksesta, joka esti turvakielto-oppilaiden kirjautumisen MPASSid-palveluihin. Tilanteen tultua ilmi opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhteistyössä tarkastelivat turvakielto-oppilaiden tietojen välittämistä MPASSid-luottamusverkostossa.

Tiedotimme 22.4. Visman Wilma-liitokseen tekemästä muutoksesta, joka esti turvakielto-oppilaiden kirjautumisen MPASSid-palveluihin. Tilanteen tultua ilmi opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus yhteistyössä tarkastelivat turvakielto-oppilaiden tietojen välittämistä MPASSid-luottamusverkostossa.

MPASSid ei välitä turvakiellon koskemia tietoja esimerkiksi asuinpaikasta. Kuitenkin osa MPASSid:n välittämistä tiedoista, kuten koulun nimi, antaisi välillisesti mahdollisuuden päätellä oppilaan asuinkunnan, joten osa koulutuksen tai opetuksen järjestäjistä on halunnut estää tietojen välittämisen.

Keskeistä linjauksessa on, että päätös tietojen luovuttamisesta kuuluu oppilaiden ja opettajien henkilötietojen ylläpitäjälle (rekisterinpitäjälle) eli opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle. Näin ollen Wilman toimittaja Visma tulee muuttamaan toukokuun aikana Wilman MPASSid-liitoksen niin, että opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi valita välitetäänkö turvakielto-oppilaiden tietoja eteenpäin vai ei.

Tietojen välittäminen perustuu sopimuksiin

MPASSid-luottamusverkostoon liittyneet opetuksen tai koulutuksen järjestäjät (rekisterinpitäjät) ovat sopineet ja antaneet toimeksiannon CSC:lle (MPASSid-operaattori) välittää oppilaiden ja opettajien tietoja MPASSid-tietomallin mukaisesti palveluille, joita haluavat käyttää. Turvakielto-oppilaiden tietojen siirtäminen sopimuksen nojalla on sallittua.

Luonnollisesti opetuksen järjestäjällä tulee olla voimassa myös oppilashallintojärjestelmää sekä muita digitaalisia palveluita toimittavien palveluntarjoajien kanssa sopimukset, jotka sisältävät tietosuoja-asetuksen 28. artiklan mukaiset perusteet tiedon käsittelylle sekä MPASSid:n käyttöön liittyvät vaatimukset ja ohjeet.

Rekisterinpitäjänä opetuksen tai koulutuksen järjestäjä voi myös aina halutessaan estää turvakielto-oppilaiden tietojen välittämisen MPASSid-sopimuksen kontekstissa.